Tillpassningstest av andningsskydd

Nytt lagkrav från 2025

Nya krav från 2025: arbetsgivare måste säkerställa täthet i andningsskydd.

 

Användningen av en för stor eller för liten halv- eller helmask gör att andningsskyddets skyddsnivå minskar drastiskt eller helt uteblir. Luften tar alltid den lättaste vägen vilket innbär att om masken inte sitter tätt mot ansiktet så kommer den smutsiga luften att passera mellan ansikte och mask och inte genom filtret. Kompromissa inte med din säkerhet utan välj rätt storlek för att vara säker på att du skyddar dig själv på bästa sätt! I den här artikeln kommer vi gå igenom mer om vilka metoder av tillpassningstest som finns och hur dom går till.

 

“Fit2Fit” – kvalitetssäkrad anpassning av andningsskydd

 

För att säkerställa att masken har korrekt storlek och utformning som passar användaren rekommenderar vi alla som använder en hel eller halvmask att göra ett tillpassningstest. En storlek passar inte alla och därför måste man tillpassa sin mask och hitta den modell av mask och form som passar just dig. Skägg, breda mustacher, polisonger, ärr eller smycken i ansiktet kan också göra att andningsskyddet inte ger önskad skyddsnivå. En felaktig passform på din hel- eller halvmask kan orsaka skador på lungorna och kroppen som inte går att återställa. Detta gäller redan vid vid låga halter eller koncentrationer av gaser och/eller partiklar, därför det viktigt att man har ett så effektivt skydd som möjligt under hela sin aktiva arbetskarriär. På vissa marknader finns det idag redan ett lagkrav att genomföra tillpassningstest innan arbetet påbörjas , medans det på andra marknader endast är en rekommendation. Detta kommer dock att ändras från och med den 1 januari 2025 då ett nytt lagkrav om tillpassninstest för åtsittande andningsskyd träder i kraft. Lagkravet innebär att arbetsgivaren har som skyldighet att se till att varje anställd får ett åtsittande andningsskydd som är individuellt anpassat för dem. Om man väljer tätsittande andningsskydd måste arbetsgivaren se till att tätheten testas individuellt med en passande kvantitativ eller kvalitativ metod för att försäkra sig om att andningsskyddet ger det förväntade skyddet.

 

Vad innebär detta för dig?

 

Genom vårt samarbete med NSA följer vi utvecklingen och tillhandahåller den utbildning som krävs för att säkertställa att era andningsskydd från Sundström lever upp till det kommande lagkravet. För frågor om Fit2Fit och hur det kommer påverka er, välkommen att kontakta vårt supportteam, support@srsafety.se. Mer information finns också att läsa på NSA’s hemsida.

Tillpassningstest av andningsskydd

Användningen av en för stor eller för liten halv- eller helmask gör att andningsskyddets skyddsnivå minskar drastiskt eller helt uteblir. Lär dig mer kring tillpassningstest och varför du aldrig ska kompromissa med storleken på en hel eller halvmask.

 

Perfekt passform av andningsskydd