Sundströms historia

Sedan 1926 har Sundström Safety fokuserat på att skydda människor mot förorenad luft. Vårt företag drivs av tredje generationen Sundström som värnar om att bevara goda traditioner och den framåtanda som alltid präglat bolaget.

Sundström Safety grundades av bergsingenjör Ivan Sundström. Ivan såg tidigt behovet och vikten av att skydda gruvarbetarnas ögon och lungor. Eftersom sjukdomar, som orsakas av att andas in förorenad luft, ofta tar lång tid att utveckla är det lätt att blunda för allvaret. Med det i åtanke började resan med att utveckla högkvalitativa användarvänliga andningsskydd.

Ett bra andningsskydd måste vara enkelt, bekvämt och passa olika ansiktsformer. Med sonen Per, som studerade vid Tekniska skolan (nuvarande Konstfack), fördjupades den anatomiska förståelsen för olika ansiktsformer. På 60-talet presenterade Per den första anatomiska halvmasken i gummi och i slutet av 80-talet lanserades den första silikonmasken.

Sundström Safety’s företagskultur är byggd på Öppenhet, Tydlighet och Respekt vilka också är företagets värdeord. Idag är det tredje generationen Sundström som fortsätter att driva företaget i samma anda och den fjärde generationen är på väg in. Visionen är att fortsatt att göra andningsskydd i världsklass, alltid enligt högsta skyddsstandarder.

1926

Företaget grundades av Ivan Sundström Sr. Ivan såg tidigt behovet och vikten av att skydda gruvarbetarnas ögon och lungor. Eftersom sjukdomar, som orsakas av att andas in förorenad luft, ofta tar lång tid att utveckla är det lätt att blunda för allvaret. Med det i åtanke började resan med att utveckla högkvalitativa användarvänliga andningsskydd.

1950's

Per Sundström tillträdde som VD

1972

Lansering av Halvmask SR 62 med unik anatomisk utformning

1976

Fabriken flyttades från Lidingö till Lagan i Småland

1984

Företaget bytte namn från “Sundströms Respiratorer” till “Sundström safety AB”

1986 Öppning av ny fabrik i Lagan

1989

Halvmask SR 90 (silikon) lanseras

1993

Sundström blir en av de första bland PPE-företagen att certifieras enligt ISO 9001

1999

Lansering av helmask SR 200

2003

SR 500 lanserades

2015

Lansering av system SR 900

2020 Tillbyggnad av kontor, utvecklingsavdelning och fabrik i Lagan