Kvalitet & Miljö

Sundström Safety utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativ och användarvänlig andningsutrustning. Utgångspunkten för företagets verksamhet och målsättningar är dess strategiplan. Risker och möjligheter identifieras i denna strategiplan. Alla företagets aktiviteter måste följa tillämpliga lagar och föreskrifter och överensstämma med Sundström Safetys policyer/riktlinjer samt sträva efter kontinuerlig förbättring.

Kvalité hela vägen

vi strävar för att alltid ha högsta kvalitet på våra produkter och produktion, men samtidigt att det inte ska påverka miljön.