Samhällsengagemang

Sundströms engagemang sträcker sig längre än till att bara skydda människor med våra produkter.

Vårt samhällsengagemang

Att värna om människors liv och hälsa har alltid varit vår främsta drivkraft. Företagets hållbarhetsarbete har därför en tydlig och naturlig koppling till ett aktivt samhällsengagemang.

Sponsring och välgörenhet

Vårt sociala engagemang omfattar sponsring i form av produkter, ekonomiskt stöd och kunskapshöjande insatser på både lokal, regional, nationell och internationell nivå. I dagsläget ges sponsring främst till svenska organisationer inom exempelvis idrott, kultur, skolor och forskning. Sponsorobjekten ska ha en uttalad värdegrund och ett tydligt samhällsengagemang.

Vi analyserar alltid att föreningens värdegrund och företagets överensstämmer. Mindre föreningar har inte alltid detta nedtecknat och det är då viktigt att ta sig tiden att prata med dem och tydliggöra företagets förväntningar.

”Vi ska vara ett företag som bidrar till
en hållbar och positiv samhällsutveckling.”

Skolor och stipendium

Som en del i att attrahera framtidens medarbetare och öka intresset för teknikbranschen sponsrar vi flera skolor med såväl ekonomiska medel, praktik och kunskapshöjande insatser.Varje år delar vi ut stipendium till avgångselever inom Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet på Sunnerbogymnasiet.

Formula Student

Sundström sponsrar Chalmers Formula Student som är ett skolprojekt för ingenjörs- & industriutbildningen att utveckla och bygga en Formula Racing bil som de sedan tävlar i klassen FS mot andra studentlag från resten av världen.

Mustaschkampen

Varje år deltar vi i Mustaschkampen där vi skänker 500 kr per deltagare till Prostatacancerförbundet. Vi skänker även motsvarade belopp till Bröstcancerfonden.

Keep Breathing


Att idrotta har positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan.
Det är därför naturligt för oss att sponsra olika förbund och föreningar inom den svenska idrotten.
Våra samarbetspartners finns bl.a. inom skidsport, friidrott, fotboll och ishockey.

EPOS

Projektet EPOS (Equality memory of Per Sundström), mål är att få fler kvinnliga coacher på elitnivå, men också få fler kvinnliga juniortränare att vilja fortsätt vara ledare på seniornivå. Nätverkets syfte är att inspirera, kompetensförstärka och utbyta erfarenheter.

Läs mer om EPOS

Ski Team Sweden X-country

Vi har varit team partner med längdlandslaget sedan 2019 och vi har försett landslagets vallateam med andningsskydd sedan dess.

Podcast

Gå in och lyssna på exklusiva avsnitt från vår podcast.