Sundström Safety och Djurgården Fotboll

fortsätter sin gemensamma resa

Sundström Safety och Djurgården Fotboll fortsätter sin gemensamma resa

Sedan 2016 har Sundström Safety varit en del av Djurgården Fotboll. Nu är det klart att företaget som producerar andningsskydd i världsklass fortsätter som huvudpartner till och med säsongen 2026.
– Vi inledde samarbetet det året vi fyllde 90 år och samarbetet kommer att bestå även när vi fyller 100. Det känns givetvis väldigt bra och tyder på ett välfungerande och framgångsrikt partnerskap, säger Ivan Sundström, styrelseordförande Sundström Safety.

Det var alltså 2016 som Djurgården Fotboll och Sundström Safety gemensamma resa inleddes och den fördjupades 2019 när Sundström Safety tog klivet upp som huvudpartner. För Ivan Sundström går dock resan längre tillbaka än så, då han här en livslång supporter till blåränderna.

– Ivan och Sundström Safety har ett stort hjärta för Djurgården men också för idrotten i stort. Det är en aktör som verkligen bidrar till en hållbar och positiv samhällsutveckling, både genom sina produkter och med sitt engagemang inom idrotten. VI är väldigt glada över att detta samarbete fortsätter, säger Henrik Berggren, VD DIF Fotboll.

Det svenska familjeföretaget Sundström Safety har sedan 1926 tillverkat andningsskydd och skyddat människor från förorenad luft. De är också initiativtagare till nätverket EPOS (Equality in memory of Per O Sundström) som bildades under 2021 med syfte att öka jämställdheten inom svensk idrott och få fler kvinnliga ledare på elitnivå. Där är Djurgården Fotboll en av aktörerna.

– Oavsett om det finns ett emotionellt värde eller inte så är det av yttersta vikt att de partnerskap vi går in i uppfyller vissa krav vad gäller värdegrund, jämlikhetsfrågor och ett samhällsengagemang. Där ligger DIF Fotboll i framkant men en helhet och en tydlig riktning. Inte minst genom Skol IF som sätter tusentals barn i rörelse och bidrar till en aktiv och meningsfull fritid, säger Ivan Sundström.

– Sundström Safety har med tiden kommit att bli en naturlig del av Djurgården Fotboll och vår verksamhet. Med sina höga krav på kvalitet, leverans och jämlikhet så håller de oss på tårna och får oss att utveckla vår verksamhet. Med det i åtanke så bidrar de inte enbart ekonomiskt utan även till utveckling och kvalitetssäkring av vår verksamhet vilket är väldigt positivt säger Daniel Malmgren Affärsområdeschef företag och partners Djurgården Fotboll.