FAQ

FAQ

För att kunna välja rätt andningsskydd är det viktigt att kartlägga de olika risker som finns och vilka arbetsuppgifter som ska utföras.
Man måste också ta hänsyn till miljöfaktorer och om det finns särskilda bestämmelser som måste följas.
På denna sida har vi samlat vanliga frågor och information som kan hjälpa dig i ditt val.
Du kan även skicka din fråga direkt till vår tekniska support.

Generella frågor

Övriga frågor

Teknisk Support

För att kunna välja rätt andningsskydd är det viktigt att kartlägga de olika risker som finns och vilka arbetsuppgifter som ska utföras.

Kontakta Teknisk Support