Reklamationer

Reklamera

Om du har köpt en produkt som du vill reklamera ska du kontakta inköpsstället.

Återförsäljare och distributörer kan vända sig till direkt vår reklamationsavdelning, på claim.service@srsafety.se.
Du kommer erhålla ett ärendenummer och få mer information om hanteringen av ärendet och retur.

Fyll i formuläret Reklamation_SE samt bifoga kvitto på kundens köp.

För att produkten ska omfattas av garanti gäller bland annat att produkten:
är inköpt inom 12 månader. Köpdokumentation för produkten, som tydligt visar datum och plats för inköp ska kunna uppvisas.

Alternativt, att produkten har en giltig förlängd garanti. Ett giltigt certifikat ska bifogas som styrker att produkten omfattas av detta.
har använts, förvarats, rengjorts och underhållits i enlighet med Sundströms Safety AB’sinstruktioner och rekommendationer.

Vi förbehåller sig rätten att avslå garantianspråk om ovan riktlinjer inte uppfylls.

Vi reparerar produkter mot kostnad, om de är utanför garanti.  Att reparera en produkt är oftast ett billigare alternativ än att köpa en helt ny. Du bidrar även positivt till miljön genom att minska på resursanvändning och avfall.

 

Formulär

Våra formulär är nedladdningsbara. Fyll i och skicka med din försändning.

Claims Support