Varför tillpassningstest?

PERFEKT PASSFORM

Tillpassningstest av andningsskydd

Användningen av en för stor eller för liten halv- eller helmask gör att andningsskyddets skyddsnivå minskar drastiskt eller helt uteblir. Luften tar alltid den lättaste vägen vilket innbär att om masken inte sitter tätt mot ansiktet så kommer den smutsiga luften att passera mellan ansikte och mask och inte genom filtret. Kompromissa inte med din säkerhet utan välj rätt storlek för att vara säker på att du skyddar dig själv på bästa sätt! I den här artikeln kommer vi gå igenom mer om vilka metoder av tillpassningstest som finns och hur dom går till.

Varför tillpassningstest?

För att säkerställa att masken har korrekt storlek och utformning som passar användaren rekommenderar vi alla som använder en hel eller halvmask att göra ett tillpassningstest. En storlek passar inte alla och därför måste man tillpassa sin mask och hitta den modell av mask och form som passar just dig. Skägg, breda mustacher, polisonger, ärr eller smycken i ansiktet kan också göra att andningsskyddet inte ger önskad skyddsnivå. En felaktig passform på din hel- eller halvmask kan orsaka skador på lungorna och kroppen som inte går att återställa. Detta gäller redan vid vid låga halter eller koncentrationer av gaser och/eller partiklar, därför det viktigt att man har ett så effektivt skydd som möjligt under hela sin aktiva arbetskarriär. På vissa marknader finns det idag redan ett lagkrav att genomföra tillpassningstest innan arbetet påbörjas , medans det på andra marknader endast är en rekommendation. Detta kommer dock att ändras från och med den 1 januari 2025 då ett nytt lagkrav om tillpassninstest för åtsittande andningsskyd träder i kraft. Lagkravet innebär att arbetsgivaren har som skyldighet att se till att varje anställd får ett åtsittande andningsskydd som är individuellt anpassat för dem. Om man väljer tätsittande andningsskydd måste arbetsgivaren se till att tätheten testas individuellt med en passande kvantitativ eller kvalitativ metod för att försäkra sig om att andningsskyddet ger det förväntade skyddet.

 

Två metoder av tillpassningtest

Det finns två typer av tester för att verifiera att en halvmask passar.

Kvalitativt tillpassningstest

Vid kvalitativa tillpassningstest blir användaren exponerad för en substans som smakar starkt. Vanligen använder man då Bitrex som har en bitter smak eller Saccarin som har en söt smak. Problemet med denna typ av tillpassningstest är att den är objektiv där användaren ska säga om man känner smak. Om personer är förkyld eller har nedsatt lukt eller smak- sinne så kan det innebära att andningsskyddet inte fungerar. Denna metod tillämpas enbart för halvmasker.

 

Kvantitativt tillpassningstest

Partikleräknare eller kontrollerat undertryck

Sundström Safety rekommenderar att man använder kvantitativa tillpassningstest där man mäter antalet partiklar innanför och utanför masken och på så sätt får fram en tillpassningsfaktor eller kontrollerat undertryck. Detta gäller speciellt vid exponering mot cancerogena eller allergiframkallande ämnen. Det finns två huvudsakliga metoder för att genomföra kvantitativa tillpassningstest. Antingen görs det med hjälp av en partikelräknare som mäter förhållandet mellan partiklarna i den omgivande luften och de partiklar som finns inuti masken. Det kvantitativa tillpassningstestet kan också utföras genom att man mäter läckage med hjälp av ett kontrollerat undertryck. Ett kvantitativ tillpassningstest ger ett siffervärde som ett mått på tillpassningen av andningsskyddet, en så kallad tillpassningsfaktor. Denna typ av tillpassningstest kan användas både för halv- masker och helmasker.

Med Sundströms tillpassningstest kan du vara säker på att ditt andningsskydd har rätt passform och uppfyller kraven för att du ska kunna andas säkert. Kontakta oss så hjälper vi dig!