Zrównoważony rozwój

zrównoważone przedsiębiorstwo dbające o ludzi i środowisko

Od prawie 100 lat Sundström Safety pomaga chronić zdrowie i dbać o nie. Poprzez aktywne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju ograniczamy negatywny wpływ na środowisko i klimat, oferujemy dobre warunki pracy, prowadzimy uczciwe interesy i szanujemy prawa człowieka. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju opieramy o nasze wartości: otwartość, transparentność, szacunek.

Nasze koło zrównoważonego rozwoju

W 2020 roku przeprowadziliśmy badanie pilotażowe dotyczące zrównoważonego rozwoju. Punktem wyjścia tego badania były nasze wartości oraz kodeks postępowania (Code of Conduct), który podkreśla znaczenie przestrzegania dziesięciu zasad ONZ dotyczących praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji.

W ramach tego badania przeprowadzono także analizę sytuacji bieżącej, bazując na dziesięciu zasadach ONZ Global Compact. Podjęte działania pozwoliły zidentyfikować pięć obszarów wymagających uwagi. Są to obszary, które obecnie stanowią punkt wyjścia dla naszych prac na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz postawionych celów.

Tych pięć obszarów wymagających uwagi jest powiązanych z celami globalnymi ONZ.

Nasze wartości są podstawą naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i kierują nami w procesie podejmowania decyzji i prowadzenia działalności. Gwarantują pewność i skupienie na ważnych dla nas kwestiach.

W 2015 roku ONZ przyjęła nową agendę motywującą do osiągnięcia zrównoważonych celów do 2030 roku. Spowodowało to przyjęcie 17 celów globalnych. Gospodarka odgrywa decydującą rolę w kontekście osiągnięcia tych celów. Z tych celów globalnych wybraliśmy pięć, które są najważniejsze dla naszej działalności oraz naszego celu strategicznego. Cele znajdują się po prawej stronie.

Każdy może pomóc osiągnąć te cele – również Sundström Safety.

Podstawowe wartości

Nasze podstawowe wartości to esencja naszej działalności – zamykają się w trzech słowach: otwartość, transparentność i szacunek. Przenikają naszą działalność oraz sposób zachowania w przedsiębiorstwie i są ściśle powiązane z pracami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Pracownicy i BHP, Zrównoważone źródła zaopatrzenia, Zrównoważone produkty, Zmniejszenie wpływu na środowisko oraz Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zostały zaprezentowane na kole zrównoważonego rozwoju z naszymi wartościami w centrum.

Objectifs mondiaux de l'onu