Jakość

Sundström Safety opracowuje, produkuje i sprzedaje wysokiej jakości, łatwy w obsłudze sprzęt do ochrony układu oddechowego. Podstawą wszystkich naszych działań biznesowych i ukierunkowanych na osiągnięcie celów jest nasz plan strategiczny. W planie tym zidentyfikowane są wszelkie ryzyka i możliwości. Wszystkie działania naszej firmy muszą być zgodne z mającymi zastosowanie rozporządzeniami i przepisami prawa oraz z politykami/wytycznymi Sundström Safety, jak również skupiać się na ciągłym rozwoju.

Certyfikat

Sundström Safety AB od wielu lat posiada certyfikat ISO 9001, którego uzyskanie było jednym z naturalnych etapów na drodze do podwyższania jakości. Certyfikat ten stanowi również gwarancję wysokiej jakości naszych produktów oraz ich zgodności z wszelkimi wymogami klientów.