Silisiumdioksidstøv

Silisiumdioksidstøv

Støv som inneholder silisiumdioksid, er en helsefare og finnes på mange arbeidsplasser. Silisiumdioksidstøv som innåndes, kan forårsake sykdommer som silikose og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), som er uhelbredelige sykdommer.
Det tar vanligvis mellom 10 og 30 år etter eksponeringen for silisiumdioksidstøv til silikose oppstår. Tidlige tegn til sykdommen kan være vanskelige å oppdage, selv med røntgen. Silisiumdioksidpartikler er så små at de ikke kan ses med det menneskelige øyet, men er svært skadelige for lungene.

 
Kroppen kan ikke tilintetgjøre partikler som er innåndet. De samles opp i alveolene i lungene og setter seg fast i bindevevet, slik at lungevolumet gradvis synker. Når skaden blir omfattende, blir man lett kortpustet, selv ved hvile. Det øker også belastningen på hjertet.

Nasjonale bestemmelser og krav må følges, og disse kan variere fra land til land. Undersøk nøye hvilke bestemmelser som gjelder.

 

Sundström Safety Recommends

Filterapparatene som er angitt nedenfor, er egnet for arbeid der det kan oppstå silisiumdioksidstøy (RCS) og generelt byggestøv.

 

Kortere varighet

Små arbeidsmengder og lave støvkonsentrasjoner

Lang varighet

Større arbeidsbelastning og høyere støvkonsentrasjoner. For brukere som er glattbarberte eller har ansiktshår, skjegg eller kinnskjegg.
 

Vifteenhet

Hjelm

Download