Produkter

Finn ditt system

Når du velger Sundström, er du alltid garantert beskyttelse på høyeste nivå, optimal komfort og lang levetid. Tilfredse ansatte som er godt beskyttet i samsvar med lovgivningen blir mer produktive – det er valuta for pengene. Vårt produktutvalg er kompatibelt og utvidbart med masker, hetter, skjermer og hjelmer i et komplett system sammen med ulike filtre og tilbehør. De er fleksible og kan tilpasses for så vel personlig komfort som krav og behov på arbeidsplassen. Produksjonen og produktutviklingen skjer i Lagan i Småland, Sverige.

Halvmaske

Sundström Safety produserer halvmasker som er konstruert for de mest krevende bruksområder. Maskene er kjent for utmerket passform, høyt beskyttelsesnivå og pustekomfort.

Halvmaske

Helmaske

Sundström Safety produserer helmasker som er konstruert for de mest krevende bruksområder. Maskene er kjent for utmerket passform, høyt beskyttelsesnivå og pustekomfort.

Helmaske

Filter

Sundström Safety tilbyr et utvalg gassfiltre, partikkelfiltre og kombinerte filtre. Velg et filter som egner seg for det aktuelle arbeidet og miljøet. Gassfilteret kan enkelt kombineres med et partikkelfilter for beskyttelse mot både gass og partikler.

Filter

Vifte

Sundström Safetys motoriserte vifteenheter er designet for å gi brukeren maksimal beskyttelse, komfort, enkelhet og kostnadseffektivitet.

Vifte

Ansiktdeler

Velg egnet ansiktsdel i det store utvalget av hetter, hjelmer, visir, halvmasker og helmasker.

Ansiktsdeler

Tryckluftsmatet

Sundström Safetys åndedrettsvernutstyr med kontinuerlig trykkluftforsyning er utviklet for å beskytte brukere som arbeider med forurensning med dårlige varslingsegenskaper eller som ikke kan absorberes i et gassfilter, samt med særlig giftig forurensning. Det kan brukes kontinuerlig som et alternativ til filterbeskyttelse ved anstrengende, varmt eller langvarig arbeid.

Tryckluftsmatet

EX

Den egensikre SR 500 EX er en batteridrevet vifteenhet som er spesielt designet for bruk i en potensielt eksplosiv atmosfære. Sundström Safetys motoriserte vifteenheter er designet for å gi brukeren maksimal beskyttelse, komfort, enkelhet og kostnadseffektivitet.

EX

Flukthetter

Redningshetten er et filtrerende åndedrettsvern for egenredning ved brann og/eller kjemiske utslipp. Sundström Safety redningshette er tilgjengelig i flere varianter med ulike filterkombinasjoner avhengig av forventet prosedyre.

Flukthetter