Image showing a person wearing facemask

Teknisk Støtte

Teknisk Støtte

Teknisk Støtte

I will help you find the right respirator that is adapted to your conditions.

Når du skal velge riktig system for åndedrettsvern, er det viktig å vite nøyaktig hva slags arbeid brukeren skal utføre og risikoene det innebærer. Miljøfaktorer må også tas i betraktning, samt hvorvidt det finnes særlige forskrifter som må følges. På denne siden har vi samlet noen vanlige spørsmål og informasjon som kan hjelpe deg å velge. Du kan også sende spørsmålet ditt direkte til vår tekniske støtte.

Teknisk Støtte

Åpningstider: (UTC+01.00)

Mandag - Torsdag 08:00-16:30 Fredag 08:00-16:00 Stengt for lunsj 12:00-13:00