Your breathing.

Our expertise.

Vi sørger for at du kan puste

Vi sørger for at du kan puste. Uansett hvor du er og hvordan omgivelsene dine ser ut. Vårt kompetansesenter innehar stor ekspertise, og vil sikre at du kan identifisere og bruke riktig åndedrettsvern i ditt arbeidsmiljø. Støtte som sikrer at du kan jobbe og puste uten problemer, og fremfor alt trygt.

Kunnskaps bank
Image showing a person at work at an industry

Velge åndedrettsvern

Når alle andre tiltak er gjort for å redusere farlige nivåer av eksponering, er åndedrettsvern det siste, men viktige trinnet for å forhindre at skadelige luftforurensninger kommer inn i kroppen via luftveiene.

Velge åndedrettsvern