Sundström Historie

Sundström Safety ble grunnlagt i 1926 med det primære målet å beskytte mennesker mot forurenset eller forurenset og farlig luft. I dag drives selskapet av tredje generasjon Sundström, som fortsatt fokuserer på å bevare de samme tradisjonene og den fremadstormende ånden som alltid har preget selskapet.

Sundström Safety ble grunnlagt av bergingeniør Ivan Sundström. Ivan så tidlig behovet og viktigheten av å beskytte gruvearbeidernes øyne og lunger. Fordi sykdommer forårsaket av innånding av forurenset luft ofte tar lang tid å utvikle seg, er det lett å lukke øynene for tyngdekraften. Med det i tankene begynte reisen med utviklingen av høykvalitets, brukervennlig åndedrettsvern.

En god respirator bør være enkel, komfortabel og passe til forskjellige ansiktsformer. Med sønnen Per, som studerte ved Teknisk skole (nå Konstfack), ble den anatomiske forståelsen av ansiktets ulike former utdypet. På 1960-tallet presenterte Per den første anatomiske halvmasken i gummi og på slutten av 1980-tallet ble den første silikonmasken lansert.

Sundström Safetys bedriftskultur er basert på åpenhet, klarhet og respekt, som også er selskapets verdier. I dag fortsetter tredje generasjon av Sundström å drive selskapet i samme ånd, og fjerde generasjon er på vei.

Visjonen er å fortsette å tilby åndedrettsvern i verdensklasse, alltid i henhold til de høyeste beskyttelsesstandardene.