SR 76-3 K2-P3 S/M Stat

Art.nr. H15-1112

Flykthuva SR 76-3 Chem är avsedd att användas som andningsskydd under utrymning vid kemikalieolyckor.