SR 76-3 K2-P3 S/M Mobil

Art.nr. H15-1212

Flykthuva med filter för utrymning vid brand och/eller kemikalieolyckor.