SR 76-3 K2-P3 M/L Mobil

Art.nr. H15-1412

Flykthuva SR 76-3 Chem är avsedd att användas som andningsskydd under utrymning vid kemikalieolyckor.