SR 76-3 A2B2E1-P3 S/M Stat

Art.nr. H15-0712

Flykthuva SR 76-3 Chem är avsedd att användas som andningsskydd under utrymning vid kemikalieolyckor.