SR 76-3 A2B2E1-P3 S/M Mobil

Art.nr. H15-0812

Flykthuva SR 76-3 Chem är avsedd att användas som andningsskydd under utrymning vid kemikalieolyckor.