SR 76-3 A2B2E1-P3 M/L Mobil

Art.nr. H15-1012

Flykthuva med filter för utrymning vid brand och/eller kemikalieolyckor.