Perfekt passform

Tillpassningstest av andningsskydd

Om man använder en halv- eller helmask som är för liten eller för stor riskerar man att andningsskyddets skyddsnivå minskar drastiskt eller helt uteblir. Luften tar alltid den lättaste vägen vilket betyder att om masken inte sitter tätt mot ansiktet så kommer den smutsiga luften att passera mellan ansikte och mask och inte genom filtret.

Varför tillpassningstest?

Tillpassningstest är något som vi alltid rekommenderar att en anställd eller privatperson som använder halv- eller helmask ska göra. Anledningen till detta är för att säkerställa att masken har en storlek och utformning som passar användaren. En storlek passar inte alla därför måste man tillpassa sin mask och hitta den modell av mask och form som passar just dig.

Det finns också andra anledningar till att ett andningsskydd inte ger önskad skyddsnivå och det kan bero på skägg, breda mustascher, polisonger, ärr eller smycken i ansiktet. Över tid kan detta orsaka skador på lungorna och kroppen som inte går att återställa.

Exponering redan vid låga halter eller koncentrationer av gaser och/eller partiklar kan orsaka bestående skador på kroppen. Därför är det viktigt att man har ett så effektivt skydd som ­möjligt under hela sin aktiva arbetskarriär.

På vissa marknader är det ett lagkrav att genomföra tillpassningstest innan arbetet påbörjas och på vissa marknader endast en rekommendation.

Kontrollera noggrant vilka regler som gäller för dig.

Två metoder av tillpassningtest

Det finns två typer av tester för att verifiera att en halvmask passar.

Kvalitativt tillpassningstest

Vid kvalitativa tillpassningstest blir användaren exponerad för en substans som antingen smakar eller luktar starkt.

Vanligen använder man då Bitrex som har en bitter smak eller Saccarin som har en söt smak. Man kan också använda isoamylacetat (bananolja) som luktar just banan.

Problemet med denna typ av tillpassningstest är att den är objektiv där användaren ska säga om man känner lukt eller smak. Om personer är förkyld eller har nedsatt lukt eller smaksinne så kan det innebära att andningsskyddet inte fungerar. Denna metod tillämpas enbart för halvmasker.

Kvantitativt tillpassningstest

Sundström Safety rekommenderar att man använder ­kvantitativa tillpassningstest där man mäter antalet partiklar innanför och utanför masken och på så sätt får fram en ­tillpassningsfaktor. Detta gäller speciellt vid exponering mot cancerogena eller allergiframkallande ämnen.

Det finns ett antal olika sätt att utföra dessa kvantitativa tester och det är antingen med väl utprovade testmetoder eller i en laboratoriemiljö med så kallade Totalt Inläckagetester.

Denna typ av tillpassningstest kan användas både för halv­masker och helmasker.

Sundström Safety Rekommendationer

Perfekt passform betyder bra skydd & vägledningen nedan ger dig tips om vilken storlek du skall välja. Det är viktigt med en bra lufttätning så inte andnings­skyddet läcker. Mät från hakan till näsryg.

Halvmask SR 100 är tillverkad av silikon och finns i tre storlekar, S/M, M/L & L/XL.
S/M < 112 mm
M/L 112 mm – 125 mm
L/XL > 125 mm

Halvmask SR 900 tillverkad av dubbelgjuten TPE/PP och finns i tre storlekar (S/M/L).
S < 112 mm
M 112 mm – 125 mm
L > 125 mm

Halvmask SR 100

Halvmask SR 100 (APR) är tillverkad av silikon och finns i tre storlekar (S/M, M/L & L/XL).

Halvmask SR 900

Halvmask SR 900 tillverkad av dubbelgjuten TPE/PP och finns i tre storlekar (S/M/L).

Nedladdning

För att hjälpa dig ytterligare med ditt val av rätt skydd kan du hitta en nedladdningsbar pdf nedan som du kan använda som den är eller skriva ut för bekvämlighet.