Legionella

Legionella

Legionärsjukan orsakas av mikroorganismen legionella pneumophila. Denna bakterie kan hittas i vilken naturlig sötvattenkälla som helst. Men det finns oftast inte ett tillräckligt antal mikroorganismer för att faktiskt orsaka sjukdomen. Mänskligt byggda vattensystem är en annan sak.

Sjukdomen kan endast orsakas av att andas in aerosoler, det vill säga droppar. Och den bästa miljön för bakterien att föröka sig är stillastående vatten med en temperatur mellan 25 °C och 45 °C. Sjukdomen kan inte överföras mellan människor, och bakterien behöver bekämpa värdens resistens för att kunna infektera värden.

Så var kan du utsättas för stora mängder av denna organism?

Det korta svaret är var som helst. Bakterien finns i naturen, industrin, sjukvården och på privata anläggningar. Men det betyder inte att du blir smittad. Ålder, försvagat immunförsvar och hur mycket av bakterien du utsätts för är faktorer som avgör om du får infektionen.

Så vi tittar på de yrken där du arbetar med installationer/anordningar som skapar aerosoler.

Service och konstruktion

Duschar, badkar, evaporerande kondensorer, luftkonditioneringenheter som använder vatteninsprutning osv.

Sjukvård

Förlossningsbad, ögonduschar som inte används så ofta, ismaskiner, luftfuktare, vattenrör för tandvårdsutrustning osv.

Industri

Luftningsdammar, kyltorn, varm- och kallvattentankar, ventiler, rör osv.

Det finns gott om åtgärder för att eliminera risken och dessa åtgärder bör undersökas först. Undvik stillastående vatten och så kallade ”döda” rör. Se till att spola systemet om det inte används så ofta eller om det är ett säsongssystem. Men om det råder osäkerhet eller om testning visar hög koncentration av bakterien ska du använda andningsskydd.

Sundström rekommenderar

Kortare arbetspass

För privatpersoner eller yrkesutövare som gör detta sällan. Vi rekommenderar en halvmask med skyddsglasögon och partikelfilter SR 510 P3 R eller en helmask med partikelfilter SR 510 P3 R.

Längre arbetspass

För yrkesutövare som gör detta ofta eller under längre perioder. Vi rekommenderar ett eldrivet andningsskydd med en skärm eller huva. Använd partikelfilter SR 510 P3 R för det eldrivna andningsskyddet.

Ladda ner