Kvartsdamm

Kvartsdamm

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara, och kan finnas på många arbetsplatser. Kvartsdamm som andas in kan ge upphov till sjukdomar, som silikos (stendammslunga), KOL kronisk obstruktiv lungsjukdom som är obotliga lungsjukdomar.
Det tar oftast mellan 10 och 30 år efter det att man börjat utsättas för kvartsdamm innan silikosen uppträder. Det allra tidigaste stadiet i sjukdomen kan vara svårt att ­upptäcka, även på röntgen.

 
lungornas volym gradvis ­minskar. När skadan blivit mer utbredd blir man lättare andfådd, till sist även i vila. Då ökar också belastningen på hjärtat. Typ av lämpligt andningsskydd är baserat på hur ofta och hur långvarig exponeringen är.

Nationella regler och krav måste följas, då dessa kan skilja från land till land. Kontrollera noga vilka regler som gäller.

 

Sundström Safety Rekommendationer

De filtrerande skydden nedan vid arbete där det finns eller kan finnas kvartsdamm (RCS) och allmänt byggdamm.

 

Kortare arbetspass

Låg arbetshastighet och låga dammkoncentrationer. För slätrakade användare.

Längre arbetspass

Tung arbetsbelastning och höga dammkoncentrationer. För slätrakade användare men även för de med ansiktsbehåring som skägg eller polisonger.
 

Fläktenheter

Hjälm

Nedladdning