Byggdamm

Your Breathing. Our Expertise.

Byggdamm

Många yrkesgrupper kan utsättas för byggdamm vid arbeten i en byggmiljö. Alla som andas in byggdamm bör vara medvetna om de hälsorisker detta kan orsaka.
Regelbunden inandning av till och med lägre halter av byggdamm kan skada lungor och luftvägar över tid. Sjukdomar kan uppstå relativt omgående men i många fall tar det 10 till 30 år innan man blir sjuk. Olyckligtvis, när man väl insett problemet, så är skadan redan skedd och det är svårt eller omöjligt att behandla.

 

Vad är byggdamm?

Byggdamm är ett brett begrepp eftersom det finns många olika typer av damm man kan bli exponerad för när man vistas i en byggmiljö. De största partiklar som är synliga för ögat stannar i de flesta fall i näsa, mun eller svalg. De små partiklarna, som inte uppfattas av människans öga, är de farligaste och når lungorna.

 

Exempel på byggdamm:

Kvartsdamm uppstår vid arbete med material som innehåller kvarts, som betong, ­murbruk och sandsten.
Trädamm uppstår vid arbete med mjukt trä, hårt trä och träbaserade material som MDF och plywood.
Övrigt damm uppstår vid arbete med t ex gips, glasull, mineralull, marmor mm.

 

Hälsorisker:

Lungskador t ex silikos (stendammlunga), lungcancer, astma eller KOL (Kroniskt ­obstruktiv lungsjukdom) som omfattar sjukdomar som kronisk bronkit och emfysem. Byggdamm kan även ge upphov till allergier.

 

Andningsskydd

När alla andra åtgärder vidtagits för att minska farliga exponeringsnivåer, är andningsskydd den sista men viktiga åtgärden för att förhindra skadliga luftföroreningar att tränga in i kroppen via andningsvägarna.Val av andningsskydd beror bland annat på koncentrationer av det aktuella dammet och dess hygieniska gränsvärde. Arbetets karaktär det vill säga den fysiska ansträngningen och exponeringstiden.Ansiktsbehåring så som skägg, mustasch eller polisonger reducerar skyddsnivån på ett tätsittande andningsskydds negativt.

Nationella regler och krav måste följas, då dessa kan skilja från land till land. Kontrollera noga vilka regler som gäller.

 

Sundström Safety Rekommendationer

De filtrerande skydden nedan vid arbete där det finns eller kan finnas kvartsdamm (RCS) och allmänt byggdamm.

 

Kortare arbetspass

Låg arbetshastighet och låga dammkoncentrationer. För slätrakade användare.

Längre arbetspass

Tung arbetsbelastning och höga damm koncentrationer. För slätrakade användare men även för de med ansiktsbehåring som skägg eller polisonger.
 

Fläktenhet

Ansiktsdel

Nedladdning