Andningsskydd i världsklass

Andningsskydd i världsklass för dig som sätter hälsan först

Sjukdomar som härleds till dålig inandningsluft utvecklas ofta under lång tid och det är viktigt att använda andningsskydd i situationer då man utsätts för dålig luft. Ska man generalisera är damm den största hälsorisken på arbetsplatser.

Det är faktiskt så att fler avlider av skador relaterade till inandning av skadliga dammpartiklar, som asbest eller stendamm, än av direkta arbetsplatsolyckor årligen.

– Vår arbetsvardag består till stor del av att informera och utbilda kring hur man skyddar sig på rätt sätt för att leva ett längre och hälsosammare liv, säger Erik Timén, Team Leader Sales Nordic

Förändrad syn på andningsskydd
Det har skett en förändring över det senaste årtiondet och skydd ses inte längre i samma utsträckning som något onödigt ont, utan som ett värdefullt och hälsosamt hjälpmedel.

– Vi designar, utvecklar och producerar andningsskydd i vår egen svenska fabrik som sedan säljs till industrin via återförsäljare. Våra slutkunder jobbar till exempel på byggföretag eller inom läkemedels- och kemikalieindustri. Helt enkelt platser där man utsätts för någon form av risk att andas in hälsofarliga ämnen, säger Roger Rasmussen, Sales and Marketing Manager på Sundström Safety.

Bästa möjliga skydd med hel- eller halvmask
Det viktigaste är att ta hänsyn till de risker som finns på respektive arbetsplats och väga in huruvida andningsorganen (mun, näsa och hud) exponeras för hälsofarliga ämnen. Andningsskydden från Sundström Safety sträcker sig från hel- eller halvmask till lösningar med tryckluftssystem där en kompressor trycker ut ren luft via en slang till ansiktsmasken, framtagen för de som exempelvis jobbar med asbest.

Vi strävar alltid efter att erbjuda bästa möjliga skydd och designar våra andningsskydd så att man skall röra sig fritt och kommunicera i dom, säger Roger.

Viktig kunskap samlad på ny plattform
Sundström Safety är ett välrenommerat bolag som ofta föreläser hos de aktörer som sätter upp regler och riktlinjer för andningsskydd i Sverige. Med det i ryggen har man skapat en plattform, Competence Centre, för att enkelt tillgängliggöra information till både slutanvändare och återförsäljare. Här finns svar på allt, från vanligt förekommande frågor, till exempel hur skägg och andningsskydd funkar ihop, support, skötselråd och användarinstruktioner.

– Vi drivs av att hjälpa användare att förstå bättre varför man ska använda ett andningsskydd, när och hur man ska använda det och vilka lagar och regler som finns. Vi vill vara väldigt transparenta med den informationen och göra den tillgänglig för våra användare, säger Erik.

Hitta ditt system

Halvmasker och helmasker kan bäras som de är, eller i kombination med antingen fläktenheter eller tryckluftsslang.

Produkter