Utökad garanti

Genom att serva din batteridrivna fläkt kan du förlänga garantin med upp till 5 år eller 5 000 drifttimmar, beroende på vilket som inträffar först.

Utökad garanti

Utökad garanti på din batteridrivna fläkt

Tillverkaren av fläktenheterna SR 500/SR 500 EX och SR 700, Sundström Safety AB, garanterar slutanvändaren en rätt att inom 60 månader eller inom 5 000 drifttimmar från inköpet – vilketdera som först inträffar – utan kostnad få fel åtgärdat som beror på brister i konstruktion, material eller tillverkning.

 

 

Den förlängda garantin gäller inte vid normal försämring eller för produkt som är ändrad, misskött, utsatt for yttre våld, genomgått icke auktoriserad reparation eller service eller som är använd i strid mot tillverkarens varningar, begränsningar, rekommendationer eller övriga anvisningar. Av dessa framgår bland annat att fläktenheten under drift måste vara försedd med av tillverkaren rekommenderade originalfilter, det vill säga Sundströms partikelfilter SR 510, partikelfilter SR 710 eller gasfilter i kombination med partikelfilter SR 510. Garantin gäller inte för batteri/batteriladdare eller för ansiktsdelar och andra tillbehör.

 

Garantiservice

 

Den förlängda garantin är dessutom för sin giltighet villkorad med krav på av tillverkaren eller av tillverkaren auktoriserad servicepartner utförd garantiservice. Denna service ska genomföras efter 12, 24, 36 och 48 månader från köpet.

 

 

I god tid före tidpunkten för önskad garantiservice ska tillverkaren eller inköpsstället kontaktas för information om tillämpade rutiner, servicens omfattning, leveransadress etc.

 

 

Den som vill utnyttja sin möjlighet till kostnadsfri reparation enligt denna garanti ska skicka in produkten i sitt originalemballage med betald frakt till tillverkarens address tillsammans med en skriftlig beskrivning av felets art. Handling som styrker inköpstidpunkt, inköpsställe och utförd garantiservice ska också bifogas.

 

 

För product som inte genomgått garantiservice enligt ovan och som således inte omfattas av denna utökade garanti gäller en garantitid av 12 månader från inköpstillfället eller den längre tid som kan vara stadgad i lag.