Covid-19

Viktig information om våra produkter och Covid 19

Varför våra produkter inte ger något relevant skydd mot Covid 19.

Sundström Safety AB tillverkar andningsskydd avsedda för industriellt bruk. Produkterna är avsedda att skydda bäraren mot farliga och smittsamma ämnen i omgivningen, då de filtrerar inåtgående luft. De skyddar inte omgivningen från farliga och smittsamma ämnen som ev. bäraren genererar från t.ex. dennes utandningsluft, då produkterna inte filtrerar utåtgående luft.

Sundström Safety AB´s produkter utgör sådana produkter som omfattas av förordningen (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och är certifierade enligt relevanta och gällande EN-standarder, samt innehar godkännanden för hela eller delar av sortimentet för motsvarande standarder och regelverk i USA och Australien. Många produkter innehar dessutom s.k. systemgodkännanden, vilket innebär att de endast är godkända att använda tillsammans med produkter som har testats och godkänts tillsammans.

Sundström Safety AB´s produkter uppfyller ej rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och de standarder som krävs för medicinsk utrustning inom hälso- och sjukvård. Detta då produkterna ej skyddar omgivningen från farliga och smittsamma ämnen som ev. bäraren genererar från t.ex. dennes utandningsluft, då produkterna ej filtrerar utåtgående luft. Sundström Safety AB´s produkter är ej heller sterila.

Användning av Sundström Safety AB´s produkter i situationer och miljöer där krav finns på att filtrera såväl inåtgående som utåtgående luft, sker på användarens/organisationens egen risk. Att använda produkter tillsammans som inte har testats och godkänts tillsammans är inte tillåtet, och även det sker på användarens/organisationens egen risk.