Decorative image

Policy

Personopplysninger og infokapsler

Policy

Personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine først og fremst for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Utgangspunktet vårt er å unngå å behandle flere personopplysninger enn det som er nødvendig for formålet, og vi etterstreber alltid å bruke de minst sensitive opplysningene.

Vi trenger personopplysningene dine for å kunne gi deg god service. Vi behandler ikke personopplysninger i andre tilfeller enn når det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser i henhold til avtale og lov.

Vi samler i første omgang inn personopplysninger gjennom personlige møter, kontakt via e-post og telefon, eller via nettsted og sosiale medier. I noen tilfeller samler vi inn opplysninger fra andre enn den registrerte, for eksempel fra offentlig tilgjengelige kilder og fra tredjepart i form av kontaktlister.

Vi håndterer alltid kundenes informasjon og data konfidensielt og med største fortrolighet. Rent teknisk bruker vi moderne IT-teknologi med brannmurer og virusbeskyttelse for å beskytte mot ulike typer inntrengning.

Vi utarbeider rutiner og arbeidsmåter for at personopplysningene dine skal håndteres på en sikker måte. Utgangspunktet er at personopplysningene bare skal være tilgjengelige for ansatte og andre i organisasjonen som trenger personopplysningene for å utføre sine arbeidsoppgaver. Sikkerhetssystemene våre er utviklet med din integritet i fokus, og beskytter i svært høy grad mot inntrengning, tilintetgjørelse og andre endringer som kan innebære en risiko for din integritet.

Du har rett til når som helst å kreve informasjon om personopplysningene vi har om deg. Du har også rett til å kreve korrigering hvis personopplysningene er uriktige. Kontakt oss gjerne på info@srsafety.se, så sender vi deg personopplysningene dine via e-post.

Personopplysningsansvarlig

Sundström Safety AB, 556147-7612, er personopplysningsansvarlig, noe som innebærer at vi er ansvarlige for hvordan personopplysningene dine blir behandlet og at rettighetene dine blir ivaretatt.

Infokapsler

Vi bruker infokapsler (også kalt informasjonskapsler eller cookies) når du besøker nettsidene våre. Infokapsler brukes for å tilrettelegge for bedre funksjonalitet og for å samle inn statistikk om bruken av nettsidene våre.

En infokapsel er en informasjonsfil som plasseres på enheten (f.eks. datamaskin eller nettbrett) du bruker når du besøker nettsidene. Det er mulig å deaktivere infokapselfunksjonen. Det kan du gjøre i sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at det kan føre til at du ikke kan bruke enkelte av funksjonene på nettsidene, samt at nettsidenes funksjonalitet kan svekkes.

Nettsidene våre kan også inneholde medielenker og lenker til og fra nettsteder som tilhører tredjepart. Hvis du følger en lenke til noen av disse nettstedene, ber vi deg være oppmerksom på at disse nettstedene har sine egne personvernregler, og at Sundström Safety ikke under noen omstendighet er ansvarlig for disse reglene. Vi anbefaler derfor å kontrollere personvernreglene på de enkelte nettstedene før du oppgir personopplysninger.

Du finner mer informasjon i personvernreglene våre.

Whistleblowing

At Sundström, we care about maintaining the trust of our employees, partners and the public in us and our business. Therefore, we want to do everything we can to detect and prevent any irregularities in our operations. In our whistleblower service, you can submit a report of suspected serious misconduct.
We have hired an independent receiver function that manages our reporting system. All reports and messages received are handled in a manner that ensures confidential treatment of your identity.
To ensure your anonymity, type his link into your browser: https://whistle.qnister.com/sundstromsafety/