Utvidet garanti

Ved å ha service på den batteridrevne, luftrensende respiratoren kan du utvide garantien med opptil 5 år eller 5000 driftstimer.

Utvidet garanti

Utvidet garanti på din batteridrevne, luftrensende respirator

Produsenten av SR 500/SR 500 EX og SR 700 vifteenhet, Sundström Safety AB, garanterer herved sluttbrukeren retten til å innen 60 måneder eller 5000 driftstimer fra kjøp – avhengig av hva som kommer først – vederlagsfritt rette opp feil som skyldes defekter i forhold til konstruksjon, materialer eller produksjon.

 

Denne utvidete garantien gjelder ikke vanlig slitasje eller for et produkt som er blitt modifisert, forsømt, utsatt for ytre krefter, blitt reparert eller vedlikeholdt på en uautorisert måte, eller er blitt brukt i strid med produsentens advarsler, begrensninger, anbefalinger eller andre direktiver. Disse direktivene sier, blant annet, at vifteenheten må utstyres med produsentens anbefalte orginalfiltere, det vil si Sundströms partikkelfilter SR 510, partikkelfilter SR 710 eller gassfilter sammen med partikkelfilter SR 510. Garantien gjelder ikke for batterier/batterilader eller ansiktsdeler og annet tilbehør.

 

 

Garantiservice

I tillegg er den utvidete garantiens gyldighet avhengig av at garantiservice utføres av produsent eller en servicepartner som er autorisert av produsenten. Denne servicen må utføres 12, 24, 36 og 48 måneder etter kjøp. I god tid før den ønskete garantiservicen skal utføres, må produsenten eller kjøpsstedet kontaktes for informasjon angående gjeldende prosedyrer, serviceomfang, leveringsadresse, etc.

 

Den som ønsker å reklamere i henhold til denne garantien, skal sende produktet i originalemballasje med porto betalt til produsentens adresse, sammen med en skriftlig redegjørelse for feilen. Legg også ved dokumenter som viser kjøpsdato, kjøpssted og garantiservice som allerede er utført.

 

Produkter hvor det ikke er blitt utført garantiservice som foreskrevet og som derfor ikke er dekket av denne utvidete garantien, skal dekkes av ett års garanti fra kjøpsdato eller for den perioden som kjøpsloven sier.