Potensielt eksplosive atmosfærer

Your Breathing. Our Expertise.

Potensielt eksplosive atmosfærer

På mange arbeidsplasser er åndedrettsvern bare en av de mange faktorene som må vurderes, og som er helt avgjørende, ut fra et risikovurderings- og sikkerhetsaspekt. Her skal vi se litt nærmere på arbeidsplasser der det er en mulighet for at eksplosjonsfarlige omgivelser kan oppstå og hvordan dette problemet kan angripes ut fra et åndedrettsvernsynspunkt.

Vanlig åndedrettsvern som halvmasker, helmasker, batterivifter eller trykkluftutstyr kan brukes i de fleste arbeidsmiljøer avhengig av omgivelsene og arbeidsmiljøet.
Det er imidlertid en del arbeidsområder hvor det kan oppstå en direkte risiko for potensielt eksplosive miljøer, og dette må være en del av risikovurderingen i tillegg til valg av åndedrettsvern. Risikovurderingen vedrørende EX- eller ATEX-klassifiserte arbeidsområder skal utføres av en opplært person som har kunnskap om slike områder. Det er ikke bare åndedrettsvernet som må vurderes. Flere ting må vurderes, som lys, mobiltelefoner, verktøy, maskiner, ventilasjon, klær og så videre.
Det er to forskjellige typer potensielt eksplosive atmosfærer: for gasser og støv – utstyret kan godkjennes for bruk i begge disse miljøene.

Utstyret må være godkjent for bruk i denne typen områder for å minimere risikoen for antennelse av atmosfæren og eksplosjon. Det er mange forskjellige måter å designe utstyret eller åndedrettsvernet på i dette tilfellet. Elektronikken kan støpes inn i et materialet for å hindre at gnister og varme antenner den omkringliggende atmosfæren, trykksatt, innkapslet, pulverfylt, oljenedsenket og så videre.

For å kunne svare på spørsmålet om utstyret er egnet eller ikke til bruk i ditt spesifikke arbeidsmiljø bør det være et klassifiseringsskjema og informasjon i risikovurderingen om soneinndeling, temperaturklasser, antennelsestemperaturer, eksplosjonsgrupper og så videre.
Dette må utføres før noen form for åndedrettsvern kan anbefales for bruk i disse miljøene.

 

Eksempler på arbeidsområder som kan ha potensielt eksplosive atmosfærer og som kan kreve åndedrettsvern:/strong>

Lakkeringsverksteder (løsemidler og/eller partikler), oljeindustri (gasser organisk damp), farmasøytisk industri (pulver og/eller løsemidler) næringsmiddelindustri (pulver som stivelse, sukker, mel), eksplosiver (pulver), kjemisk industri (ulike kjemikalier) og så videre.

Helserisikoer

Problemet med en giftig atmosfære som inneholder støv eller gasser samt et mulig eksplosivt miljø hvor det kan oppstå en eksplosjon hvis feil åndedrettsvern og ATEX-godkjent utstyr brukes.

Sundström anbefaler

SR 500 EX og passende hodedel kan løse de fleste utfordringer når åndedrettsvern og ATEX-sertifisert utstyr må brukes.
Sundström har tatt en ledende posisjonen for å gå et skritt videre når det gjelder ATEX-godkjenningen. Vi har som den eneste produsenten av åndedrettsvern, ikke bare ATEX-godkjenningen for det elektriske utstyret som batterivifte og batteri, men vi har også testet hodedeler som helmasker, hetter, hjelmer med visir og belter i henhold til standarder for ikke-elektrisk utstyr for eksplosive atmosfærer.

For å forsikre deg om at riktig utstyr brukes både når det gjelder åndedrettsvern og nødvendig ATEX-utstyr, er du velkommen til å kontakte vårt Teknisk Supportteam eller din kundekontakt for ytterligere veiledning om riktig løsning. Support@srsafety.se

EKSEMPLER PÅ SUNDSTRÖM EX-GODKJENTE PRODUKTER