Perfekt passform

Tilpasningstest av pustevern

Hvis man bruker en halv- eller helmaske som er for liten eller for stor, risikerer man at pustevernets beskyttelsesnivå reduseres drastisk eller helt uteblir. Luften vil alltid ta den letteste veien, noe som betyr at hvis masken ikke sitter tett mot ansiktet, kommer den forurensede luften til å passere mellom ansiktet og masken, og ikke gjennom filteret.

 

Hvorfor tilpasningstest

En tilpasningstest er noe vi alltid anbefaler en ansatt eller privatperson som bruker halv- eller helmaske å gjøre. Grunnen til dette er å sikre at masken har en størrelse og utforming som passer til brukeren. Én størrelse passer ikke til alle, derfor må du tilpasse masken og finne den modellen og formen som passer til akkurat deg.

Det er også andre grunner til at et pustevern ikke gir ønsket beskyttelsesnivå, for eksempel skjegg, brede barter, kinnskjegg, arr eller smykker i ansiktet. Over tid kan dette forårsake permanent skade på lungene og kroppen.

Selv eksponering for lave nivåer eller konsentrasjoner av gasser og/eller partikler kan forårsake permanente skader på kroppen. Derfor er det viktig at man har så effektiv beskyttelse som mulig under hele sin aktive arbeidskarriere.

På enkelte markeder er det påbudt ved lov å gjennomføre en tilpasningstest før arbeidet påbegynnes, og på enkelte markeder er det kun en anbefaling. Kontroller nøye hvilke regler som gjelder for deg.

To metoder for tilpasningstester

Det finnes to typer tester man kan gjøre for å bekrefte om en halvmaske passer.

Kvalitativ tilpasningstest

Ved kvalitative tilpasningstester blir brukeren eksponert for en substans som enten smaker eller lukter sterkt. Som regel bruker man enten Bitrex, som har en bitter smak, eller Saccarin, som har en søt smak. Man kan også bruke isoamylacetat (bananolje), som lukter nettopp banan.

Problemet med denne typen tilpasningstest er at den er objektiv, der brukeren skal si om han eller hun kjenner lukt eller smak. Hvis personen er forkjølet eller har nedsatt lukte- eller smakssans, kan det innebære at pustevernet ikke fungerer. Denne metoden brukes kun for halvmasker.

Kvantitativ tilpasningstest

Sundström Safety anbefaler at man bruker kvantitative tilpasningstester, der man måler antallet partikler innenfor og utenfor masken og på den måten kommer frem til en tilpasningsfaktor. Dette gjelder spesielt ved eksponering for kreftfremkallende eller allergifremkallende stoffer.

Det finnes en rekke ulike måter å utføre disse kvantitative testene på, enten med godt utprøvde testmetoder eller i et laboratoriemiljø med tester for såkalt Total innlekkasje. Denne typen tilpasningstest kan brukes både for halvmasker og helmasker.

Sundström Safety Anbefalinger

Perfekt passform betyr god beskyttelse, og tabellen nedenfor gir deg veiledning om hvilken størrelse du skal velge. Det er viktig å ha lufttett forsegling, ellers vil pustevernet lekke. Ta mål fra haken til neseryggen.

Halvmaske SR 100 (APR) er laget av silikon og er tilgjengelig i tre størrelser (S/M, M/L og L/XL).
S/M < 112 mm
M/L 112 mm – 125 mm
L/XL > 125 mm

Halvmaske SR 900 aget av dobbelstøpt TPE/PP er tilgjengelig i tre størrelser (S/M/L).
S < 112 mm
M 112 mm – 125 mm
L > 125 mm

Halvmaske SR 100

Halvmaske SR 100 (APR) er laget av silikon og er tilgjengelig i tre størrelser (S/M, M/L og L/XL).

Halvmaske SR 900

Halvmaske SR 900 aget av dobbelstøpt TPE/PP er tilgjengelig i tre størrelser (S/M/L).

Nedlasting

For å hjelpe deg videre med ditt valg av riktig beskyttelse kan du finne en nedlastbar pdf nedenfor som du kan bruke som den er eller skrive ut for enkelhets skyld.