Mugg

Your Breathing. Our Expertise.

Mugg

Mugg er noe du finner stort sett overalt. Vekst av mugg og sporene dens kan forårsake dårlig helse i flere arbeidsmiljøer: sagbruk, landbruk og byggeplasser for å nevne noen. Symptomer som astma og allergi er vanlige.

 

Hvordan er mugg farlig?

Mykotoksiner er de giftige metabolittene som produseres av mugg og annen sopp. Mykotoksiner er både kreftfremkallende og kan forårsake allergi. Under gunstige forhold (fuktighet, temperatur og tilgang på organisk materiale) kan mengden mykotoksiner formere seg raskt. Både sporer og mykotoksiner er små luftbårne partikler, ikke synlige for det menneskelige øyet.

Så hvor kan man bli utsatt for høyere mengder sporer og mykotoksiner? Vi fokuserer på fagfolk og deres eksponering for mugg, så la oss bruke de ovennevnte arbeidsplassene.

 

Sagbruk

Arbeid med ubehandlet trevirke kan frigjøre store mengder sporer og mykotoksiner. Saging av planker, tilvirkning av flis eller til og med pinner til fyrstikker osv. Lagres veden under gunstige forhold for muggsoppen, vil raffineringsprosessen frigjøre store mengder sporer og mykotoksin.

Landbruk

Mykotoksin kan finnes i avlinger som følge av en soppinfeksjon. Mykotoksinet kan deretter følge næringskjeden til enten mennesker eller dyr. Men for fagpersonen, bonden eller arbeideren handler det om håndtering av avlinger under oppbevaring eller transport. Et lukket rom som et lagerrom, en låve eller en silo kan under de rette forholdene være et inkubasjonskammer for soppen.

Byggeplasser

Vitenskapelig forskning har vist at mykotoksiner kan finnes i 75 % av undersøkte bygninger. Vanlig praksis med vannskadede bygninger er å bruke tørkere for å fjerne fuktigheten. Dette løser ikke problemet med sporer og mykotoksiner, siden de forblir i det skadede materialet selv i tørr tilstand. Når et profesjonelt rivningsteam begynner å fjerne de skadede delene, frigjør de sporene og mykotoksinene.

Prøv å fjerne eller redusere risikoene med tekniske løsninger eller nye måter å jobbe på. Ved usikkerhet, inspeksjoner eller ukjente faktorer, bruk åndedrettsvern.

Slik beskytter du deg mot mugg

Dette er gammelt nytt. Muggsopp har alltid vært en del av det menneskelige samfunn. Følg lokale retningslinjer og forskrifter.

For privatpersoner eller arbeidstakere som av og til blir utsatt for mugg, anbefales en halvmaske med briller eller helmaske med partikkelfilter.

Hvis det er vått treverk og mugg, kan det oppstå en ubehagelig lukt, og da er et kombinert filter med partikkelfilter og et gassfilter, type ABE, egnet.

For fagpersoner som utsettes for mugg regelmessig eller over lengre tid. Et motorisert åndedrettsvern med ansiktsskjerm eller hette anbefales. Bruk partikkelfilter på det motoriserte åndedrettsvernet.

Kort varighet

Lavere arbeidsbelastninger og støvkonsentrasjoner. For brukere som er glattbarbert.

Lang varighet

Høyere arbeidsbelastninger og høyere støvkonsentrasjoner. For brukere som er glattbarbert og med ansiktshår, skjegg eller kinnskjegg.