Legionella

Legionella

Legionærsykdommen er forårsaket av mikroorganismen legionella pneumophila. Denne bakterien kan finnes i enhver naturlig ferskvannskilde. Antallet mikroorganismer er imidlertid oftest utilstrekkelig til å forårsake sykdommen. I menneskebygde vannsystemer er det annerledes.

Sykdommen kan bare forårsakes gjennom inhalering av aerosolspredning, dvs. små dråper. Og det gunstigste miljøet for bakterieformering er stillestående vann med en temperatur mellom 25 °C og 45 °C. Sykdommen kan ikke overføres mellom mennesker, og bakteriene må nedkjempe vertens immunforsvar for å kunne infisere verten.

Hvor kan du bli eksponert for store mengder av denne organismen?

Det korte svaret er hvor som helst. Bakterien finnes i naturen, industrien, helsevesenet og private innretninger. Det betyr imidlertid ikke at du blir infisert. Alder, svekket immunforsvar og hvor mye av bakterien du utsettes for er faktorer som avgjør om du får infeksjonen.

Vi ser derfor på yrkene som jobber med aerosoldannende installasjoner/enheter.

Service- og byggebransjen

Dusjer, badekar, dampkondensatorer, klimaanlegg som bruker vanntilførsel osv.

Helsevesenet

Fødebadekar, øyeskylleenheter eller ismaskiner som ikke brukes så ofte, luftfuktere, vannrør for tannlegeutstyr osv.

Industrien

Luftedammer, kjøletårn, varmt- og kaldtvannstanker, ventiler, rør osv.

Det er mange tiltak som kan bidra til å fjerne risikoen, og disse tiltakene bør utforskes først. Unngå stillestående vann og såkalte døde rør. Sørg for å skylle systemet hvis det brukes sjelden eller hvis det er et sesongsystem. Hvis det er usikkerhet eller tester viser høy konsentrasjon av bakterien, skal du imidlertid bruke åndedrettsvern.

Sundström recommends

Kort varighet

For privatpersoner eller fagfolk som sjelden bruker åndedrettsvern. Det anbefales å bruke en halvmaske med briller og partikkelfilter SR 510 P3 R eller en helmaske med partikkelfilter SR 510 P3 R.

Lang varighet

For fagfolk som bruker slikt vern ofte eller over lengre tid. Det anbefales å bruke en elektrisk drevet respirator med ansiktsskjerm eller hette. Bruk partikkelfilter SR 510 P3 R på den elektrisk drevne respiratoren.

Nedlastinger