Byggestøv

Your Breathing. Our Expertise.

Byggestøv

Mange yrkesgrupper utsettes for byggestøv i anleggsomgivelser. Alle som inhalerer byggestøv, bør være oppmerksomme på helsefaren det innebærer.
Regelmessig innånding av byggestøv, selv i små mengder, kan skade lunger og luftveier over tid. Sykdommer kan oppstå raskt, men i mange tilfeller kan det ta 10–30 år før symptomene blir tydelige. Når problemet oppdages, kan skaden som har oppstått, være uopprettelig og vanskelig eller umulig å behandle.

 

Hva er byggestøv?

partiklene, som er synlige, fanges opp av kroppens naturlige forsvarsmekanismer og blir vanligvis værende i nese, munn og hals. De små partiklene, som ikke er synlige for det menneskelige øyet, er de farligste. De kan forårsake arrvev i lungene eller i verste fall ende opp i blodomløpet.

 

Eksempler på byggestøv:

Silisiumdioksidstøv oppstår under arbeid med materialer som inneholder silisiumdioksid, som sement, mørtel og sandstein
Trestøv oppstår under arbeid med mykt og hardt trevirke og trebaserte materialer som MDF og kryssfinér.
Andre typer støv oppstår under arbeid med puss, glassull, mineralull, marmor osv.
 

Helserisiko:

Lungeskader som silikose, lungekreft, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), som også omfatter sykdommer som kronisk bronkitt og lungeemfysem. Byggestøv kan også forårsake allergier.

 

RÅndedrettsvern

Når alle andre tiltak har blitt iverksatt for å redusere farlige eksponeringsnivåer, er åndedrettsvern det siste, men svært viktige tiltaket for å forhindre at skadelige stoffer kommer inn i kroppen via luftveiene.Valget av åndedrettsvern avhenger av mange faktorer, blant annet støvtype, grenseverdi for arbeidsmiljø og arbeidets art, f.eks. graden av fysisk anstrengelse og lengden på eksponeringen.Ansiktshår som skjegg, bart og kinnskjegg reduserer beskyttelsesnivået i tettsittende åndedrettsmasker og gjør at det kreves trykkdrevet åndedrettsvern for å sikre tilstrekkelig vern mot forurensende partikler.

Nasjonale bestemmelser og krav må følges, og disse kan variere fra land til land. Undersøk nøye hvilke bestemmelser som gjelder.

 

Sundström Safety Anbefalinger

Filterapparatene som er angitt nedenfor, er egnet for arbeid der det kan oppstå silisiumdioksidstøy (RCS) og generelt byggestøv.

 

Kortare Varighet

Små arbeidsmengder og lave støvkonsentrasjoner. For glattbarberte brukere.

 

Halvmaske

Lang Varighet

Større arbeidsbelastning og høyere støvkonsentrasjoner. For brukere som er glattbarberte eller har ansiktshår, skjegg eller kinnskjegg.

 

Vifteenhet

hjelm

Nedlastning

For å velge riktig beskyttelse tilbyr vi også en pdf-guide som du enten kan lese som den er, eller skrive den ut for alltid å ha den klar.