Covid-19

Covid-19

Avsvarsbegrensning

Sundström Safety AB produserer pustevernutstyr for industriell bruk. Produktene er konstruert for å beskytte brukeren mot farlige og smittsomme stoffer ved å filtrere innåndingsluften. De beskytter ikke mot farlige og smittsomme stoffer som brukeren kan generere under utånding, da disse produktene ikke filtrerer utåndingsluften.

Produktene til Sundström Safety AB omfattes av EU-direktiv 2016/425 om personlig verneutstyr og er sertifisert iht. relevante og gjeldende EN-standarder, samt hele, eller deler av produktutvalget, er også godkjent av tilsvarende standarder og forskrifter i USA og Australia. I tillegg har mange av produktene såkalt systemgodkjenning, noe som betyr at de kun er godkjent for bruk sammen med produkter som er testet og godkjent sammen.

Produktene til Sundström Safety AB oppfyller ikke EU- og rådsdirektiv 93/42/EF for medisinsk utstyr og standardene som gjelder for medisinsk utstyr som brukes i helsevesenet. Dette skyldes det faktum at produktene til Sundström Safety AB ikke beskytter mot potensielt farlige og smittsomme stoffer som brukeren kan generere under utånding, da disse produktene ikke filtrerer utåndingsluften. Videre er ikke produktene til Sundström AB sterile.

Bruk av produktene til Sundström Safety AB i situasjoner og miljøer hvor det er et krav om filtrering av både innåndings- og utåndingsluften skjer utelukkende på¨ brukerens/organisasjonens egen risiko. Det er ikke tillatt å bruke produkter sammen som ikke er testet og godkjent sammen, og er derfor også på brukerens/organisasjonens egen risiko.

For detaljert informasjon om funksjonalitet, standarder og godkjenninger henvises til www.srsafety.com