Covid-19

Covid-19

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Sundström Safety AB produkuje środki ochrony dróg oddechowych do zastosowań przemysłowych. Produkty te przeznaczone są do ochrony użytkownika przed substancjami niebezpiecznymi i zakaźnymi poprzez filtrowanie wpływającego powietrza. Nie ochronią przed substancjami niebezpiecznymi i zakaźnymi, które użytkownik może wytwarzać podczas wydychania, ponieważ nie filtrują powietrza wypływającego.

Produkty firmy Sundström Safety AB obejmuje rozporządzenie (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej i są certyfikowane zgodnie z odpowiednimi i obowiązującymi normami EN, a także jako całość lub część, asortymentu produktów dopuszczonych do użytku przez odpowiednie normy i przepisy w USA i Australii. Ponadto wiele produktów obejmuje tak zwane zatwierdzenie systemowe, które oznacza dopuszczenie do użytku wyłącznie z produktami, wraz z którymi zostały poddane testom i dopuszczone do użytku.

Produkty firmy Sundström Safety AB nie spełniają wymagań dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych, ani norm obowiązujących względem wyrobów medycznych używanych w służbie zdrowia. Wynika to z faktu, że produkty firmy Sundström Safety AB nie chronią przed potencjalnie niebezpiecznymi i zakaźnymi substancjami, które użytkownik może wytwarzać podczas wydychania, ponieważ nie filtrują one powietrza wypływającego. Ponadto produkty firmy Sundström Safety AB nie są sterylne.

W sytuacjach i środowiskach, w których wymagane jest filtrowanie zarówno powietrza wpływającego, jak i wypływającego, produkty firmy Sundström Safety AB używa się na własne ryzyko użytkownika/instytucji. Łączne użytkowania produktów, które nie były razem poddane testom i dopuszczone do użytku, nie jest dozwolone, a zatem możliwe tylko na własne ryzyko użytkownika/organizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące działania, norm i dopuszczeń można znaleźć na stronie www.srsafety.com