Pył budowlany

Your Breathing. Our Expertise.

Pył budowlany

W wielu zawodach może występować problem narażenia na pył w budowlanym środowisku pracy. Każda osoba wdychająca pył budowlany powinna być świadoma wynikających z tego zagrożeń zdrowotnych.
Regularne wdychanie pyłu budowlanego, nawet w niewielkich ilościach, może z czasem powodować urazy płuc i dróg oddechowych. Choroby mogą rozwijać się dość szybko, lecz w wielu przypadkach objawy pojawiają się po 10, a nawet 30 latach. Niestety często zanim problem staje się zauważalny, powstałe urazy są już nieodwracalne i trudne lub niemożliwe do wyleczenia.

 

Czym jest pył budowlany?

Pył budowlany to szeroki termin, ponieważ jest wiele różnych rodzajów pyłów, na działanie których można być narażonym w środowisku budowlanym. Największe, widoczne cząstki są wychwytywane przez naturalne systemy obronne organizmu i zatrzymywane najczęściej w nosie, ustach i gardle. Najbardziej niebezpieczne są drobne, niewidoczne gołym okiem cząstki, które mogą powodować bliznowacenie płuc, a nawet przedostawać się do krwiobiegu.

 

Przykłady pyłów budowlanych:

Pył krzemionkowy powstaje przy obróbce materiałów zawierających krzemionkę, takich jak cement, zaprawy i piaskowiec. Pył drzewny powstaje przy obróbce drewna z drzew iglastych i liściastych oraz produktów na bazie drewna, takich jak płyty MDF i sklejki. Inne rodzaje pyłu powstają przy obróbce gipsu, wełny szklanej, wełny mineralnej, marmuru itp.

 

Zagrożenia zdrowotne:

Urazy płuc, takie jak krzemica, rak płuc, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), obejmujące także takie choroby, jak przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma. Pył budowlany może również wywoływać alergie.

 

Ochrona dróg oddechowych

Po podjęciu wszelkich działań w celu ograniczenie niebezpiecznego poziomu narażenia, sprzęt ochrony dróg oddechowych stanowi ostatni, ważny środek zapobiegający przedostawaniu się groźnych zanieczyszczeń z powietrza do organizmu przez drogi oddechowe.Wybór sprzętu ochrony dróg oddechowych zależy m.in. od takich czynników, jak rodzaj pyłu, jego wartości NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia) oraz charakteru pracy, tj. stopnia wysiłku fizycznego i czasu narażenia.Zarost na twarzy, taki jak broda, wąsy i bokobrody, zmniejsza stopień ochrony przez ściśle przylegające aparaty oddechowe, co zmusza do korzystania ze sprzętu ochronydróg oddechowych z wymuszonym obiegiem powietrza, który umożliwi odpowiednie ograniczenie zanieczyszczeń.

Należy przestrzegać krajowych przepisów i wymagań, ponieważ mogą się różnić w różnych krajach. Sprawdź dokładnie obowiązujące przepisy.

 

Sundström Safety Zalecenia

Mniej obciążająca praca i niższe stężenia pyłu. Dla użytkowników gładko ogolonych.

 

Krótki czas trwania

Mniejsze obciążenie pracą i stężenie pyłu. Dla użytkowników bez zarostu.
 

Półmaska

Dłuższy czas

Cięższa praca i wyższe stężenia pyłu. Dla użytkowników gładko ogolonych, jak i z zarostem, brodą lub bokobrodami.
 

Zespół nadmuchowy

Kask

Pobieranie

Aby dokonać wyboru odpowiedniej ochrony, oferujemy również przewodnik w formacie PDF, który możesz przeczytać w obecnej postaci lub wydrukować, aby zawsze był gotowy.