Atmosfery potencjalnie wybuchowe

Your Breathing. Our Expertise.

Atmosfery potencjalnie wybuchowe

W wielu miejscach pracy ochrona dróg oddechowych jest tylko jednym z wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę i które należy rozpatrywać z punktu widzenia oceny ryzyka i bezpieczeństwa. W tym miejscu przyjrzymy się bliżej miejscom pracy, w których istnieje ryzyko wystąpienia środowiska wybuchowego, oraz sposobom rozwiązania tego problemu z punktu widzenia ochrony dróg oddechowych.

Normalny sprzęt do ochrony dróg oddechowych, taki jak półmaski, maski pełnotwarzowe, jednostki nawiewowe czy urządzenia do podłączenia sprężonego powietrza, można stosować w większości środowisk pracy, w zależności od otoczenia i warunków.
Istnieje jednak sporo miejsc, w których istnieje bezpośrednie ryzyko wystąpienia środowisk potencjalnie wybuchowych, co musi być objęte oceną ryzyka, a odgrywać rolę przy wyborze respiratora. Ocenę ryzyka w obszarach roboczych sklasyfikowanych jako EX lub ATEX musi przeprowadzić osoba przeszkolona, posiadająca wiedzę w zakresie takich obszarów. Należy wziąć pod uwagę nie tylko ochronę dróg oddechowych, ale także inne elementy, takie jak światło, telefony komórkowe, narzędzia, maszyny, wentylacja, odzież itd.
Występują dwa różne typy atmosfer potencjalnie wybuchowych: dla gazów i pyłów; sprzęt może zostać dopuszczony do użytku w jednym z tych środowisk lub w obu.

Aby zminimalizować ryzyko zapłonu atmosfery i eksplozji, sprzęt musi być dopuszczony do stosowania w tego typu obszarach. W tym przypadku istnieje wiele różnych sposobów projektowania sprzętu lub respiratora. Elektronikę można zatopić w materiale zapobiegającym zapaleniu otaczającej ją atmosfery przez iskry i ciepło, można ją umieścić pod ciśnieniem, zamknąć w kapsule, wypełnić proszkiem, zanurzyć w oleju itd.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy sprzęt nadaje się do użycia w konkretnym środowisku pracy, w ocenie ryzyka powinien znaleźć się schemat klasyfikacji oraz informacje dotyczące podziału na strefy, klasy temperaturowe, temperatury zapłonu, grupy wybuchowości itd.
Należy to zrobić przed zaleceniem jakiegokolwiek rodzaju ochrony dróg oddechowych do stosowania w takich środowiskach.

 

Przykłady obszarów pracy, w których mogą występować atmosfery potencjalnie wybuchowe i które mogą wymagać ochrony dróg oddechowych:

Malarnie natryskowe (rozpuszczalniki i/lub cząstki), przemysł naftowy, rafinerie (gazy opary organiczne), przemysł farmaceutyczny (proszki i/lub rozpuszczalniki), przemysł spożywczy (proszki takie jak skrobia, cukier, mąka), materiały wybuchowe (proszek), przemysł chemiczny (różne chemikalia) itd.

Zagrożenia dla zdrowia

Problem dotyczy toksycznej atmosfery zawierającej pyły lub gazy, a także możliwego środowiska wybuchowego, w którym może dojść do eksplozji w przypadku użycia niewłaściwej ochrony dróg oddechowych i sprzętu z homologacją ATEX.

Sundström zaleca

SR 500 EX i odpowiedni kask rozwiązują większość sytuacji, w których konieczne jest użycie ochrony dróg oddechowych i sprzętu z homologacją ATEX.
Sundström zajmuje wiodącą pozycję i chce pójść o krok dalej w zakresie homologacji ATEX. Jako jedyny producent środków ochrony dróg oddechowych posiadamy nie tylko homologację ATEX dla sprzętu elektrycznego, takiego jak jednostka nawiewowa z akumulatorem, ale także przetestowaliśmy kaski — takie jak maski pełnotwarzowe, kaptury, hełmy z wizjerami i pasy — pod kątem zgodności z normami dotyczącymi sprzętu nieelektrycznego przeznaczonego do stosowania w atmosferach wybuchowych.

Aby mieć pewność, że używany jest właściwy sprzęt zarówno od strony oddechowej, jak i sprzętu wymaganego przez ATEX, możesz skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej lub naszym KAM w celu uzyskania dalszych wskazówek dotyczących wyboru prawidłowego rozwiązania. Support@srsafety.se

PRZYKŁADY PRODUKTÓW SUNDSTRÖM ZATWIERDZONYCH JAKO EX