Pleśń

Your Breathing. Our Expertise.

Pleśń

Pleśń występuje niemal wszędzie. Rozwój pleśni i jej zarodników może być szkodliwy dla zdrowia w różnych środowiskach pracy, takich jak składy drewna, gospodarstwa rolne i place budowy. Do częstych dolegliwości wywoływanych przez pleśń należą astma i alergie.

Dlaczego pleśń jest niebezpieczna?

Pleśń i inne grzyby uwalniają toksyczne metabolity, takie jak mykotoksyny. Mykotoksyny mają działanie rakotwórcze i mogą powodować alergie. W sprzyjających warunkach (wysoka wilgotność, ciepło i dostęp do materii organicznej) stężenie mykotoksyn może szybko rosnąć. Zarówno zarodniki pleśni, jak i mykotoksyny, są małymi cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu, niewidocznymi dla ludzkiego oka.

Gdzie występują największe ilości mykotoksyn i zarodników pleśni? Ze względu na to, że skupiamy się na pracownikach sektora przemysłowego i ich narażeniu na kontakt z pleśnią, posłużymy się przykładami podanymi powyżej.

 

Składy drewna

Praca przy obróbce surowego drewna może wiązać się z narażeniem na kontakt z dużymi ilościami zarodników grzybów i mykotoksyn. Kontakt z zarodnikami i mykotoksynami można mieć podczas cięcia desek, produkcji zrębków czy nawet patyczków do zapałek. Jeśli drewno jest przechowywane w warunkach sprzyjających rozwojowi pleśni, proces jego obróbki spowoduje uwolnienie dużych ilości zarodników i mykotoksyn.

Gospodarstwa rolne

Mykotoksyny mogą występować w uprawach i zbiorach wskutek infekcji grzybiczej. Mykotoksyny występujące w łańcuchu pokarmowym mogą następnie trafiać do organizmów ludzi i zwierząt. Jednak w przypadku pracowników gospodarstw rolnych zachowanie bezpieczeństwa zależy od umiejętnego obchodzenia się z plonami na etapie przechowywania i transportu. Zamknięte pomieszczenia, takie jak magazyny, stodoły i silosy mogą w odpowiednich warunkach stanowić doskonałe środowisko do rozwoju grzybów.

Place budowy

Badania naukowe wykazały obecność mykotoksyn aż w 75% badanych budynków. W budynkach uszkodzonych przez wodę często używa się dmuchaw w celu usunięcia wilgoci. Nie rozwiązuje to jednak problemu zarodników i mykotoksyn, które pozostają w uszkodzonym materiale nawet po jego wysuszeniu. Gdy ekipa rozbiórkowa zacznie usuwać uszkodzone części, uwolni zarodniki i mykotoksyny.

Warto dokładać wszelkich starań, by ograniczać ryzyko poprzez stosowanie rozwiązań technicznych lub nowych metod pracy. W razie braku pewności co do bezpieczeństwa, możliwości kontroli lub wystąpienia nieznanych czynników warto stosować środki ochrony dróg oddechowych.

Jak chronić się przed pleśnią

Pleśń nie jest niczym nowym. Grzyby od zawsze stanowią element naszego ekosystemu. Aby zabezpieczyć się przed ich szkodliwym działaniem, należy przestrzegać lokalnych zaleceń i przepisów.

Osobom prywatnym i pracownikom sporadycznie narażonym na kontakt z pleśnią zaleca się stosowanie półmasek z goglami lub masek pełnotwarzowych z filtrem cząstek stałych

Mokre drewno i pleśń mogą powodować powstawanie nieprzyjemnego zapachu. W takiej sytuacji zaleca się stosowanie filtrów zespolonych z filtrami cząstek stałych i filtrów przeciwgazowych typu ABE.

Osobom narażonym na regularny lub długotrwały kontakt z pleśnią zaleca się stosowanie respiratora wraz z przyłbicą lub kapturem. W przypadku zasilanych respiratorów należy używać filtra cząstek stałych.

Krótki czas trwania

Mniejsze obciążenie pracą i stężenie pyłu. Dla użytkowników bez zarostu.

Długi czas trwania

Większe obciążenie pracą i wyższe stężenie pyłu. Dla użytkowników bez zarostu oraz z zarostem, brodą lub bokobrodami.