POCHŁANIACZE GAZOWE

Sundström Safety to producent sprzętu ochrony dróg oddechowych. W ofercie produktów firmy znajduje się szeroki asortyment pochłaniaczy gazowych chroniących użytkownika przed wieloma rodzajami gazów, oparów i dymu.

Pochłaniacze gazowe wypełnione są jedną lub wieloma warstwami aktywowanego i/lub impregnowanego węgla, w zależności od typu gazów, przed którymi chroni użytkownika dany filtr. Węgiel aktywowany oraz impregnowany uzyskiwany jest z torfu, drewna, węgla kopalnego lub łupin orzechów kokosowych. Najczęściej stosowanym procesem „aktywowania” węgla jest aktywacja parą wodną w wysokiej temperaturze (1000 oC), można jednak wytwarzać go także za pomocą substancji chemicznych. Podczas aktywacji powstają pory

o większych rozmiarach oraz mikropory adsorpcyjne, dzięki czemu materiał zyskuje zarówno wysoką zdolność pochłaniania, jak i dobre właściwości kinetyczne. Wynikiem tego połączenia są doskonałe właściwości adsorpcyjne.

JAKA JEST TRWAŁOŚĆ POCHŁANIACZA GAZOWEGO?

Mechaniczny filtr cząstek zyskuje na efektywności
w miarę pochłaniania coraz większej liczby cząstek. Jeżeli pojawiają się zauważalne trudności z oddycha- niem i używanie filtra staje się niekomfortowe, należy go wymienić. Ocena stanu pochłaniacza gazowego jest nieco bardziej skomplikowana. Ważne jest, aby pamiętać o wymianie pochłaniacza gazowego,
zanim dojdzie do jego nasycenia, wraz z którym
traci on swoje właściwości i naraża użytkownika na wdychanie niefiltrowanego powietrza z otoczenia.

OKRES EKSPLOATACJI POCHŁANIACZA GAZOWEGO ZALEŻY OD KILKU CZYNNIKÓW:

1. Typ pochłaniacza gazowego

Pochłaniacze gazowe dzielą się na dwie główne grupy: pierwsza z nich to pochła- niacze gazowe wykonane wyłącznie z czystego węgla aktywowanego, a druga to te, w których skład wchodzi impregnowany węgiel aktywowany. W przypadku drugiej kategorii stosuje się różne rodzaje impregnacji, w zależności od substan- cji zanieczyszczających, przed którymi mają one chronić. Pochłaniacz gazowy typu A wykonany jest wyłącznie z czystego węgla aktywowanego, podczas gdy w skład pozostałych typów wchodzi węgiel impregnowany różnymi metodami. Naturalnie każdy pochłaniacz gazowy może być wykorzystywany do ochrony przed substancjami zgodnymi z typem atestu (A, B, E, K itd.). Z drugiej strony, pochłaniacze gazowe różnią się zdolnościami pochłaniania substancji chemicz- nych spoza tych określonych grup. Na przykład pochłaniacz gazowy typu BE może zaadsorbować znaczne ilości rozpuszczalników organicznych, jednak rze- czywiste parametry będą różnić się w zależności od modelu. Kwestia ta może mieć duże znaczenie w środowiskach pracy zawierających mieszaniny różnych rodzajów zanieczyszczeń (co zdarza się niezwykle często).

Image showing a gas filter

2. Rozmiar pochłaniacza gazowego

Pochłaniacze gazowe podzielić można na trzy odrębne klasy według ich przeznaczenia. W praktyce występują jednak tylko dwie klasy – klasa 1 oraz klasa 2. Filtr klasy 2 posiada około 2-5 razy wyższe właściwości adsorpcyjne w porównaniu do filtra klasy 1, jednak uzyskuje je kosztem większej masy oraz utrudnień w oddychaniu.

3. Wilgotność i temperatura otoczenia

Jeżeli pochłaniacz gazowy typu A zastosowany zostanie do ochrony przed rozpuszczalnikami organicznymi, to wilgoć w powietrzu zabierać będzie część przeznaczonej na nie objętości pochłaniacza gazowego. Krótko mówiąc: im większa wilgotność otoczenia, tym krótszy okres przydatności danego filtra. Pochłaniacze gazowe z węgla impregnowanego (B, E, K) nie odznaczają się tak wysoką wrażliwością na otoczenie o wysokiej wilgotności. Na okres przydatności pochłaniacza gazowego wpływa także temperatura, lecz nawet wówczas problem w dużej mierze wiąże się z poziomem wilgotności.

4. Intensywność pracy

Kolejnym czynnikiem wpływającym na okres przydatności pochłaniacza gazowego jest intensywność pracy jego użytkownika. Im większa intensywność, tym szybszy puls oraz tempo oddychania. W ten sposób zwiększa się objętość powietrza przepływającego przez pochłaniacz gazowy w danym odcinku czasu, co bezpośrednio wpływa na jego przydatność do użytku. przepływającego przez pochłaniacz gazowy w danym odcinku czasu, co bezpośrednio wpływa na jego przydatność do użytku.

5. Stężenie substancji zanieczyszczającej

Wpływ tego czynnika jest najłatwiejszy do oszacowania. Biorąc pod uwagę typowe stężenia, w których wykorzystuje się tego typu ochronę, można zaobserwować liniową zależność pomiędzy okresem przydatności a stężeniem substancji: oznacza to, że np. gdy stężenie spadnie o połowę, to żywotność pochłaniacza gazowego wzrośnie dwukrotnie. Jedyną trudnością związaną z tym aspektem pochłaniacza gazowego jest właściwy pomiar stężenia substancji zanieczyszczającej w powietrzu.

PLIKI DO POBRANIA