SR 500

รหัสสินค้า H06-0112

  • ไอคอน ตัวกรอง
  • ไอคอน หน้ากากครึ่งหน้า
  • ไอคอน หน้ากากเต็มหน้า
  • ไอคอน Hood
  • ไอคอน หน้าจอ
  • ไอคอน Helmet

ชุดพัดลมที่มีกรองอนุภาคหรือตลับไส้กรองแบบกรองร่วมทำงานด้วยแบตเตอรี่ใช้งานง่าย

  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
  • อุปกรณ์เสริม
  • อะไหล่