FAQ

ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบแน่ชัดว่าผู้ใช้งานนำไปใช้งานในด้านใดและมีความเสี่ยงใดเกี่ยวข้องบ้าง พร้อมทั้งพิจารณาปัจจัยแวดล้อมประกอบด้วย และดูว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์เฉพาะใดหรือไม่ ในหน้านี้ เรารวบรวมคำถามและข้อมูลทั่วไปที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ อีกทั้งคุณยังสามารถส่งคำถามไปที่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของเราโดยตรง

สอบถามฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของเราได้ที่นี่!

เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด สำหรับคำถามเกี่ยวกับการเลือกใช้ตลับไส้กรอง โปรดแนบเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (MDS) หรือหมายเลข CAS มาด้วย