คุณภาพ

Sundström Safety พัฒนา ผลิต และทำตลาดอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ใช้งานง่ายและมีคุณภาพสูง รากฐานของบริษัทและเป้าหมายของธุรกิจก็คือแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องในแผนนี้ กิจกรรมทั้งหมดของบริษัทต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสอดคล้องตามนโยบาย/แนวทางของ Sundström Safety มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ได้ผ่านการรับรอง

Sundström Safety AB ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 มาเป็นเวลาหลายปี และเป็นขั้นตอนปกติในการพัฒนาคุณภาพของเรา การรับรองของเราเป็นการรับประกันถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพซึ่งสอดคล้องตามความต้องการที่คุณคาดหวังในฐานะลูกค้ารายหนึ่ง