ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ค้นหาระบบที่เหมาะกับคุณ

การเลือกใช้ Sundström หมายความว่าคุณมั่นใจได้เสมอถึงระดับการปกป้องสูงสุด ความสะดวกสบายเป็นเยี่ยม และความยืนยาวของอายุ ผลที่คุณจะได้รับจากเงินที่จ่ายไปคือ พนักงานมีความสุข ได้รับการปกป้องอย่างดี ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เรายังนำเสนอผลิตภัณฑที่ใช้งานร่วมกันได้และต่อเสริมเข้ากับหน้ากาก ฮู้ด กระบังหน้า และชุดคลุมศีรษะในระบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมด้วยตลับไส้กรองและอุปกรณ์เสริมจำนวนมาก ทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายคล่องตัวเหมาะกับแต่ละคน พร้อมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการใช้งานในสถานที่ทำงาน ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการผลิตและพัฒนาในลาเก้นในเมืองสมัลแลนด์ สวีเดน

หน้ากากครึ่งหน้าหน้ากาก

Sundström Safety ผลิตหน้ากากแบบครึ่งหน้าและเต็มหน้าที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสภาวะใช้งานที่ยากลำบากที่สุด อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในการสวมใส่กระชับพอดี ให้การปกป้องสูง และหายใจได้สบาย

หน้ากากครึ่งหน้าหน้ากาก

หน้ากากป้องกันแบบเต็มหน้าหน้ากาก

Sundström Safety ผลิตหน้ากากแบบครึ่งหน้าและเต็มหน้าที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสภาวะใช้งานที่ยากลำบากที่สุด อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในการสวมใส่กระชับพอดี ให้การปกป้องสูง และหายใจได้สบาย

หน้ากากป้องกันแบบเต็มหน้ารุ่น

ไส้กรอง

Sundström Safety มีตลับไส้กรองก๊าซ ตลับไส้กรองอนุภาค และตลับไส้กรองรวมหลากหลายรุ่น เลือกตลับไส้กรองที่เหมาะสมกับการทำงานและสภาพแวดล้อมของคุณ ตลับไส้กรองก๊าซใช้ร่วมกับตลับไส้กรองอนุภาคได้ง่ายเพื่อป้องกันทั้งจากก๊าซและอนุภาค

ไส้กรอง

ชุดพัดลมส่งอากาศ

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศอัดเข้าหน้ากากตลอดเวลาของ Sundström Safety ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องผู้ใช้ในสภาพการทำงานที่มีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ค่อยมีสภาวะสัญญาณเตือน หรือไม่อาจดูดกลืนในตลับไส้กรองก๊าซได้ รวมทั้งในสภาพการทำงานที่มีสารพิษปนเปื้อน โดยสามารถใช้งานเป็นทางเลือกของการป้องกันไส้กรองได้ตลอดเวลาเพื่อการทำงานที่ยากลำบาก ร้อน หรือยาวนาน

ชุดพัดลมส่งอากาศ

หัวด้านบน

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศอัดเข้าหน้ากากตลอดเวลาของ Sundström Safety ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องผู้ใช้ในสภาพการทำงานที่มีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ค่อยมีสภาวะสัญญาณเตือน หรือไม่อาจดูดกลืนในตลับไส้กรองก๊าซได้ รวมทั้งในสภาพการทำงานที่มีสารพิษปนเปื้อน โดยสามารถใช้งานเป็นทางเลือกของการป้องกันไส้กรองได้ตลอดเวลาเพื่อการทำงานที่ยากลำบาก ร้อน หรือยาวนาน

Head top

อุปกรณ์หน้ากากแบบใช้ต่อกับคอมเพลสเซอร์ส่งอากาศ

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศอัดเข้าหน้ากากตลอดเวลาของ Sundström Safety ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องผู้ใช้ในสภาพการทำงานที่มีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ค่อยมีสภาวะสัญญาณเตือน หรือไม่อาจดูดกลืนในตลับไส้กรองก๊าซได้ รวมทั้งในสภาพการทำงานที่มีสารพิษปนเปื้อน โดยสามารถใช้งานเป็นทางเลือกของการป้องกันไส้กรองได้ตลอดเวลาเพื่อการทำงานที่ยากลำบาก ร้อน หรือยาวนาน

อุปกรณ์หน้ากากแบบใช้ต่อกับคอมเพลสเซอร์ส่งอากาศ

ชุดพัดลมส่งอากาศ EX

SR 500 EX รุ่นปลอดภัยจากการระเบิดเป็นชุดพัดลมที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้ ชุดพัดลมที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ของ Sundström Safety ได้รับการออกแบบเพื่อให้ระดับการป้องกันสูงสุดแก่ผู้ใช้ สะดวกสบาย ใช้งานง่าย และคุ้มค่า

EX

ฮู้ดหนีภัยฉุกเฉิน

ฮู้ดหนีภัยฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่มีไส้กรองอากาศ เพื่อการหนีภัยในกรณีของไฟไหม้และ/หรืออุบัติเหตุการรั่วของสารเคมี ฮู้ดหนีภัยฉุกเฉินของ Sundström Safety มีให้เลือกใช้งานในหลากหลายรูปแบบโดยมีตลับไส้กรองใช้ร่วมที่แตกต่างกัน ขึ้นกับสภาวะการรับสัมผัสก๊าซหรือสารเคมีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ฮู้ดหนีภัยฉุกเฉิน

ค้นหาระบบที่เหมาะกับคุณ

หน้ากากแบบครึ่งหน้าและหน้ากากแบบเต็มหน้าสามารถสวมใส่แบบชิ้นเดียวได้ หรือเสียบต่อเข้ากับชุดพัดลมหรือท่อจ่ายอากาศอัดอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ ชุดคลุมศีรษะ กระบังหน้า และฮู้ดยังสามารถสวมใส่พร้อมกับชุดพัดลมและระบบท่ออากาศได้เช่นกัน หลักการพื้นฐานของเราคือ ให้ผู้ใช้ค้นพบระบบป้องกันที่เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างง่ายดายที่สุด โดยเรามีสัญลักษณ์ที่แสดงระบบป้องทางเดินหายใจที่เป็นไปได้ เพื่อใช้เป็นแนวทาง