การเคลมสินค้า

การเคลมสินค้า

หากคุณต้องการเคลมสินค้า ขอรับการซ่อมแซม หรือขอรับบริการของผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อร้านจัดจำหน่ายของคุณ

หากคุณเป็นผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่าย โปรดติดต่อเราก่อนส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อขอรับหมายเลขส่งคืนสินค้า claim.service@srsafety.se

แนบแบบฟอร์มมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน และส่งถึงเรา

การเคลมสินค้า form

Download

การเคลมสินค้า

Image showing a silhouette
claim.service@srsafety.se

หากคุณเป็นผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่าย โปรดติดต่อเราก่อนส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อขอรับหมายเลขส่งคืนสินค้า