ท่อขดเกลียว SR 360 8m

รหัสสินค้า H03-3408

สายส่งอากาศอัดที่ผ่านการอนุมัติพร้อมข้อต่อนิรภัยเพื่อการเชื่อมต่อกับชุดตลับไส้กรองอากาศอัดและเครื่องช่วยหายใจแบบส่งผ่านอากาศอัด

  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง