เชื้อรา

Your Breathing. Our Expertise.

เชื้อรา

เชื้อราคือสิ่งที่คุณพบได้แทบทุกหนแห่ง การเจริญเติบโตของเชื้อราและสปอร์ของมัน ในสภาพแวดล้อมการทำงานหลายๆที่ อาจทำให้สุขภาพไม่ดีได้ เช่น โรงเก็บไม้ ฟาร์ม ไซต์งานก่อสร้าง เป็นต้น อาการที่คล้ายโรคหอบหืดและภูมิแพ้มักจะพบเจอได้บ่อย

เชื้อราเป็นอันตรายอย่างไร

สารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxins) เป็นสารในกระบวนการสร้างและสลายซึ่งเป็นพิษที่สร้างโดยราและเชื้อราอื่นๆ สารพิษจากเชื้อราเป็นได้ทั้งสารก่อมะเร็งและก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้ ภายใต้สภาวะที่เอื้ออำนวย (ความชื้น อุณหภูมิ และการเข้าถึงสารอินทรีย์) ปริมาณของสารพิษจากเชื้อราสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งตัวสปอร์และสารพิษจากเชื้อราจะมีลักษณะเป็นอนุภาคขนาดเล็กในอากาศ ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตามนุษย์

 

แล้วเราจะสัมผัสกับสปอร์และสารพิษจากเชื้อราในปริมาณที่สูงกว่าได้จากที่ใดบ้าง เราจะมุ่งเน้นไปที่มืออาชีพทั้งหลายและการสัมผัสกับเชื้อราของพวกเค้า ดังนั้นลองมาดูอาชีพที่กล่าวถึงข้างต้น

 

โรงเก็บไม้

ในการทำงานกับไม้ที่ไม่ผ่านการอาบน้ำยาสามารถปล่อยสปอร์และสารพิษจากเชื้อราออกมาได้ในปริมาณสูง การเลื่อยไม้กระดาน การทำเศษไม้ หรือแม้แต่ก้านไม้สำหรับไม้ขีดไฟ หากเก็บไม้ไว้ในสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อเชื้อราแล้ว กระบวนการแปรรูปจะปล่อยสปอร์และสารพิษจากเชื้อราออกมาเป็นจำนวนมาก

 

ฟาร์ม

สารพิษจากเชื้อราสามารถพบได้ในพืชผลเนื่องจากการติดเชื้อรา สารพิษจากเชื้อราสามารถเดินทางในห่วงโซ่อาหารไปยังมนุษย์หรือสัตว์ได้ แต่สำหรับมืออาชีพอย่าง เกษตรกร หรือคนงาน ทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับการจับต้องตัวพืชผล อย่างตอนที่ทำงานในห้องจัดเก็บหรือการขนส่ง พวกพื้นที่ปิด อย่าง ห้องจัดเก็บ ยุ้งฉาง หรือไซโล ก็สามารถเป็นห้องฟักตัวของเชื้อราเมื่ออยู่ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมได้

 

ไซต์งานก่อสร้าง

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin) สามารถพบได้ใน 75% ของอาคารที่ทำการตรวจสอบ แนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับอาคารที่ได้รับความเสียหายจากน้ำคือการใช้เครื่องเป่าแห้งเพื่อขจัดความชื้น วิธีนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสปอร์และสารพิษจากเชื้อราได้ เนื่องจากมันจะคงอยู่ในวัสดุที่เสียหาย แม้กระทั่งตอนที่วัสดุนั้นแห้งแล้ว และเมื่อทีมรื้อถอนมืออาชีพเริ่มเข้าทำการรื้อถอนส่วนที่เสียหาย ชิ้นส่วนเหล่านั้นจะปล่อยสปอร์และสารพิษจากเชื้อราออกมา

 

ให้ลองพยายามขจัดหรือลดความเสี่ยงด้วยวิธีการแก้ทางเทคนิคหรือวิธีการทำงานใหม่ๆ แต่หากไม่แน่ใจ ในการตรวจสอบ หรือไม่ทราบตัวแปรอื่นๆ ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

 

วิธีป้องกันตัวเองจากเชื้อรา

นับว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ เชื้อราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์มาโดยตลอด ให้ปฏิบัติตามแนวทางและข้อบังคับในท้องถิ่นของคุณ

สำหรับบุคคลทั่วไปหรือคนงานที่ต้องสัมผัสกับพวกเชื้อราเป็นครั้งคราว ขอแนะนำให้ใช้หน้ากากแบบครึ่งหน้าพร้อมแว่นครอบตาหรือหน้ากากแบบเต็มหน้าที่มีตัวกรองอนุภาค หากมีไม้เปียกและเกิดเชื้อรา

หากมีไม้เปียกและเกิดเชื้อราที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ตัวกรองร่วมไอระเหยและอนุภาคที่มีตัวกรองอนุภาคและประเภทตัวกรองก๊าซ ABE จึงเหมาะสม

สำหรับมืออาชีพที่ต้องสัมผัสกับราเป็นประจำหรือเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ใช้หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบกรองอากาศบริสุทธิ์ชนิดใช้แบตเตอรี่ (PAPR) พร้อมกระบังหน้าหรือฮู้ดคลุมศีรษะ ให้ใช้ตัวกรองอนุภาคกับหน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดใช้แบตเตอรี่นี้

ช่วงระยะเวลาสั้น

อัตราการทำงานและความเข้มข้นของฝุ่นต่ำ สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีหนวดเครา

วงระยะเวลานาน

สภาวะงานหนักและความเข้มข้นของฝุ่นสูง สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีหนวดเคราและมีหนวดเคราหรือจอน

ดาวน์โหลด