ไส้กรองร่วม SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R

รหัสสินค้า H02-6512

  • ไอคอน ตัวกรอง
  • ไอคอน หน้ากากครึ่งหน้า
  • ไอคอน หน้ากากเต็มหน้า

ไส้กรองร่วมเป็นประเภท ABEK1-Hg-P3 R การป้องกันจาก ก๊าซ ไอระเหย และอนุภาคประเภทต่างๆ

  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
  • อุปกรณ์เสริม