ไส้กรองร่วม SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R

Art.nr. H02-6512

  • Filter Regular
  • Halvmask Regular
  • Helmask Regular

ไส้กรองร่วมเป็นประเภท ABEK1-Hg-P3 R การป้องกันจาก ก๊าซ ไอระเหย และอนุภาคประเภทต่างๆ

  • Related products and systems
  • Accessories