ไส้กรองก๊าซ SR 315 ABE1

รหัสสินค้า H02-3212

  • ไอคอน ตัวกรอง
  • ไอคอน หน้ากากครึ่งหน้า
  • ไอคอน หน้ากากเต็มหน้า

ตลับไส้กรองเพื่อการปกป้องจากก๊าซและควันด้วยการดูดซับอย่างมีประสิทธิภาพ

  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
  • อุปกรณ์เสริม